Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na dotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľa harmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predloží uchádzač vo svojej ponuke. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Dodanie zvislého dopravného značenia vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstvapodľa určenia a potrieb objednávateľa s dodaním do sídla oblastí v rámci PSK v rozsahu podľa aktuálnej potrebyobjednávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Predajné strediskouchádzača.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka a montáž meteozariadení   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom. Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich mimozáručné opravy a technický servis. Zákazka je rozdelená na 3 (tri) časti 1. časť Meteozariadenia typu "A"; 2. časť Meteozariadenia typu "B"; 3. časť Meteozariadenia typu "C". Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Predajné strediskouchádzača.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Dodanie zvislého dopravného značenia vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstvapodľa určenia a potrieb objednávateľa s dodaním do sídla oblastí v rámci PSK v rozsahu podľa aktuálnej potrebyobjednávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Dodanie zvislého dopravného značenia vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstvapodľa určenia a potrieb objednávateľa s dodaním do sídla oblastí v rámci PSK v rozsahu podľa aktuálnej potrebyobjednávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcichpremenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu nadotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľaharmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predložíuchádzač vo svojej ponuke. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Predajné strediskouchádzača.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravnýchzariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí, v rámciPrešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a ozmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok TC 462 Osvetlenie, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Tunel Branisko-Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia a doplnenie osvetlenia nášľapných plôch núdzových východov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Predajné strediskouchádzača.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie