Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 296 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup leteckého benzínu   
Predmetom zákazky je dodanie 160 000 l leteckého benzínu s nominálnym oktánovým číslom 100 LL. Je neprípustné, aby obsah TEO prekročil hodnotu 0,06 % objemových (t.j. 2.27 ml TEL/US gal). Letecké palivo musí zodpovedať špecifikácií MIL-G-5572-F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Nákup bezolovnatého automobilového benzínu a motorovej nafty na palivové karty
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos   
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiacehohospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek podľa súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Dunajská Streda
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“   
je nákup automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 10 000 litrov/ 24 mesiacov, podľa normy STN EN 228 2013 Automobilové pravidlá , Bezolovnatý benzín, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505), Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách ( Natural 95 ) a motorovej nafty v objeme cca 4 000 litrov/ 24 mesiacov podľa normy STN EN 590 2014, Automobilové palivá, Motorová nafta, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506) (ďalej len PHM), pre tankovanie do motorových vozidiel palivových kariet v počte 5 kusov,
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch   
Dodávka pohonných hmôt /motorového benzínu a nafty/ pre prevádzky ZZ Levice a ZZ Topoľčany.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
Motorové palivá ( skratka MP) benzín, nafta na karty CPV 09134100-8, 09132100-4.- odber motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 alebo automobilových benzínov spĺňajúcich normy STN EN 228 ( ďalej v texte len MP ), na princípe akceptácie platobnej palivovej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté motorové palivá vo výdajných miestach predávajúceho podľa predpokladu nákupu MP na čerpacích staniciach v Slovenskej republike a služby s tým spojené. Motorová nafta do nadrží - nákup pohonných hmôt a súvisiace služby pre Odštepný závod Bratislava na tankovú loď Gbely - dodávka motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 do skladovacej nádrže kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia a ostatných služieb spojených s dodávkou. Verejný obstarávateľ množstvá odoberá podľa financií a aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok .
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)   
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do skladovacích nádrží a nákup olejov, mazív a kvapalného aditíva Ad Blue pre sklady stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín a LPG (skvapalnený ropný plyn) prostredníctvom platobných kariet určených v sieti čerpacích staníc, na akceptačných miestach v Slovenskej republike a v ostatných krajinách EÚ. Uchádzač na základe požiadaviek obstarávateľa zabezpečí obstarávateľovi prostredníctvom kariet určených na bezhotovostný nákup v sieti čerpacích staníc aj bezhotovostné platby mýtneho, poplatky na cestách, v tuneloch na mostoch, poplatky za parkovanie, úhradu núdzových opráv, nákup kvapalín do motorových vozidiel a umývanie a čistenie vozidiel.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup leteckého benzínu   
Predmetom zákazky je dodanie 160 000 l leteckého benzínu s nominálnym oktánovým číslom 100 LL. Je neprípustné, aby obsah TEO prekročil hodnotu 0,06 % objemových (t.j. 2.27 ml TEL/US gal). Letecké palivo musí zodpovedať špecifikácií MIL-G-5572-F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti ŽU v Žiline v sieti čerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na platobné karty vydané uchádzačom, na celom území Slovenska a v zahraničí (minimálne v Českej republike a v Maďarskej republike). Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie doplnkového sortimentu (olej, mazivá, autopotreby, umývanie....) pre prevádzku motorových vozidiel. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatné vystavenie platobných kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Odber pohonných hmôt na palivové karty na čerpacích staniciach predávajúceho
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Slovenské elektrárne, a.s.
Motorová nafta   
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorovObjednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600010938 - II. kv. 2016
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95 (norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95 (norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie