Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 331 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95(norma STN EN 228) (ďalej len palív) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákupmotorových palív bude realizovaný bezhotovostnou úhradou prostredníctvom palivových kariet. Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, resp. STN EN 590 a Vyhlášky MŽP SR č.228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie palivových kariet, ktoré musia byť prostriedkom bezhotovostnej úhrady zanákup palív, t.j. jedna palivová karta musí umožňovať úhradu za nákup pohonných hmôt a podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95 (norma STN EN 228) (ďalej len palív) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostnou úhradou prostredníctvom palivových kariet. Dodávaný predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti podľa noriem STN EN 228, resp. STN EN 590 a Vyhlášky MŽP SR č.228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie palivových kariet, ktoré musia byť prostriedkom bezhotovostnej úhrady za nákup palív, t.j. jedna palivová karta musí umožňovať úhradu za nákup pohonných hmôt a podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95(norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív buderealizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannejslužby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95(norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív buderealizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannejslužby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95(norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív buderealizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannejslužby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel,auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií   
Predmetom zákazky je bezhotovostny nákup pohonnych látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel, auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Palivá   
Palivá
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Palivá   
Palivá
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Palivá Názov predmetu zákazky časť 1 Bezolovnatý automobilový benzín (BA 95N) Názov predmetu zákazky časť 2 Nafta motorová (NM 2AP) Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Palivá Názov predmetu zákazky časť 1 Bezolovnatý automobilový benzín (BA 95N) Názov predmetu zákazky časť 2 Nafta motorová (NM 2AP) Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Názov predmetu zákazky časť 1 Bezolovnatý automobilový benzín (BA 95N) Názov predmetu zákazky časť 2 Nafta motorová (NM 2AP) Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie