Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za II. Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za I. Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. Q. 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oleje a mazivá pre potreby DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie olejov a máziv pre vozidlá MHD a ostatnú prevádzkovú potrebu DPB, a.s.. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch. Prípadné odvolávky na konkrétnehovýrobcu, značku, typ sú uvedené len ako príklad, verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za II. kvartál 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za I. kvartál 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za IV. kvartál 2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.Objednávky za III. kvartál 2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
OLEJE A MAZIVÁ.   
Predmetom zákazky je dodávka mazacích olejov a mazív, ktoré sú podrobne opísané v súťažných podkladoch časť B.1.Mazacie oleje a mazivá musia spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre vzmysle STN a EN.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľkorozdelenie predmetu zákazky by mohlo spôsobiť, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažným čidrahým, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princípnediskriminácie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby   
a) dodávka mazacích olejov (motorové oleje, prevodové oleje, hydraulické oleje, priemyselné oleje), mazivá, spĺňajúcepožiadavky slovenských a európskych noriem na adresu organizačných zložiek a stredísk verejného obstarávateľa,vrátane dopravy do miesta plnenia (mechanizačné prostriedky a zariadenia verejného obstarávateľa) a ostatných služiebspojených s dodávkou, podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch; b) zabezpečenie pravidelného školenia (1-x za rok) pracovníkov verejného obstarávateľa o kvalitatívnych a úžitkovýchvlastnostiach mazacích olejov, mazív, v zmysle požiadaviek slovenských a európskych noriem (odborno-technickývýklad) vrátane odporúčaní pre správnu manipuláciu s mazacími olejmi, mazivami; c) zabezpečenie technických služieb v oblasti olejového hospodárstva monitorovanie stavu prevádzkových kvapalín a strojov s návrhmi na zlepšenie, ošetrovanie prevádzkových kvapalín namieste v strediskách verejného obstarávateľa, vypracovanie mazacích plánov a príručiek pre obsluhy strojov a technikovúdržby; d) odber použitých olejov z miesta dodávky mazacích olejov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie