Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Banská Štiavnica
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania.   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanieinformácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikouprostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielaniašportových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa(podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živéhovysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejnéhoobstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov 2   
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov (záznamov zo žrebovania číselných lotérií a informácií pre tipujúcich).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovoutechnikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacejsatelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátanetechnickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí voverejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov   
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov (záznamov zo žrebovania číselnych lotérií a informáciípretipujúcich).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave   
Zabezpečenie mediálnej kampane (prenájom vysielacieho času na zariadeniach uchádzača) pre potreby komunikačnýcha informačných aktivít pre projekty realizované z prostriedkov EÚ v období rokov 2016 a 2017 vrátane poskytnutiasúvisiacich služieb v autobusoch verejnej dopravy. Zabezpečenie zobrazenia reklamných spotov v autobusoch verejnejdopravy. Poskytovateľ musí počas platnosti a účinnosti dohody deklarovať, že má k dispozícii v rámci svojej sieteminimálne 100 autobusov verejnej dopravy, v ktorých bude reklamná kampaň uskutočnená. Poskytovateľ zabezpečípočas kampane počet mesačných zobrazení spotov vo svojej sieti za celý mesiac v počte minimálne 100 000 zobrazení.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Mesto Krupina
Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina   
Cieľom postupu zadávania zákazky bol výber poskytovateľa služieb, ktorý poskytne vysielací čas a súvisiace služby vkáblovej televízii v Meste Krupina za úhradu. Jedná sa o poskytovanie informácií pre obyvateľov mesta Krupina overejnom dianí.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Služby káblového rozhlasu a televízie
Mesto Krupina
Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber poskytovateľa služieb, ktorý poskytne vysielací čas a súvisiace služby v káblovej televízii v Meste Krupina za úhradu. Jedná sa o poskytovanie informácií pre obyvateľov mesta Krupina o verejnom dianí.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Služby káblového rozhlasu a televízie
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výber dodávateľa výroby a uchovávania záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií spoločnosťou TIPOS, nár   
Predmetom zákazky je každodenná výroba a uchovávanie záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkochprevádzkovaných lotérií LOTO, JOKER, KENO 10, KENO JOKER, LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie