Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikouprostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielaniašportových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa(podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živéhovysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejnéhoobstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov 2   
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov (záznamov zo žrebovania číselných lotérií a informácií pre tipujúcich).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovoutechnikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacejsatelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátanetechnickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí voverejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov   
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov (záznamov zo žrebovania číselnych lotérií a informáciípretipujúcich).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave   
Zabezpečenie mediálnej kampane (prenájom vysielacieho času na zariadeniach uchádzača) pre potreby komunikačnýcha informačných aktivít pre projekty realizované z prostriedkov EÚ v období rokov 2016 a 2017 vrátane poskytnutiasúvisiacich služieb v autobusoch verejnej dopravy. Zabezpečenie zobrazenia reklamných spotov v autobusoch verejnejdopravy. Poskytovateľ musí počas platnosti a účinnosti dohody deklarovať, že má k dispozícii v rámci svojej sieteminimálne 100 autobusov verejnej dopravy, v ktorých bude reklamná kampaň uskutočnená. Poskytovateľ zabezpečípočas kampane počet mesačných zobrazení spotov vo svojej sieti za celý mesiac v počte minimálne 100 000 zobrazení.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Mesto Krupina
Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina   
Cieľom postupu zadávania zákazky bol výber poskytovateľa služieb, ktorý poskytne vysielací čas a súvisiace služby vkáblovej televízii v Meste Krupina za úhradu. Jedná sa o poskytovanie informácií pre obyvateľov mesta Krupina overejnom dianí.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Služby káblového rozhlasu a televízie
Mesto Krupina
Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina   
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber poskytovateľa služieb, ktorý poskytne vysielací čas a súvisiace služby v káblovej televízii v Meste Krupina za úhradu. Jedná sa o poskytovanie informácií pre obyvateľov mesta Krupina o verejnom dianí.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Služby káblového rozhlasu a televízie
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výber dodávateľa výroby a uchovávania záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií spoločnosťou TIPOS, nár   
Predmetom zákazky je každodenná výroba a uchovávanie záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkochprevádzkovaných lotérií LOTO, JOKER, KENO 10, KENO JOKER, LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie