Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 286 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vozidlá na zametanie vozoviek veľkokapacitné   
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel na zametanie vozoviek pre výkonné zložky prevádzkového úseku (SSÚD aSSÚR). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek   
Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek, elektromechanických premenných dopravných značiek,príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou vrátane dopravy pre diaľnice,rýchlostné cesty a cesty I. triedy v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 7   
Predmetom zákazky je dodanie Posypová soľ - 30 000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravyexistujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správya údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Betónové podvaly   
Predmetom zákazky s názvom "Betónové podvaly" je dodávka tovaru - betónových priečnych podvalov SB-8P, BP-3, BP-3S a SB-6, ktoré zabezpečujú funkciu koľajnicových podpôr v konštrukcii železničného zvršku, určené pre zabudovaniedo železničných tratí v správe obstarávateľa, v súlade s STN EN 13230-1 až 5, STN EN 13481-2 a v zmysle internéhopredpisu obstarávateľa S 3-6 Chyby betónových podvalov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na dotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľa harmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predloží uchádzač vo svojej ponuke. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, opráv a likvidácie   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude nákup vrátane dodávky, opravy alikvidácie protektorovaných pneumatík na všetky nápravy vozidiel (aj riadených) pre vozidlá kategórie M3 triedy I.Ponúknuté pneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať univerzálny vodiaci dezén soznačením M+S a záberový dezén s označením M+S vhodný pre hromadnú dopravu, musia byť použiteľné na všetkynápravy vrátane riadených. Vek prvýkrát protektorovanej kostry na riadenú nápravu nesmie byť starší ako 4 roky, vekkostry na ostatné nápravy nesmie byť starší ako 5 rokov, musia mať minimálnu hĺbku dezénu 15 mm. Protektorovanépneumatiky požadujeme dodať na kostrách, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km.Protektory musia byť na oboch stranách bočnice kostry označené individuálnym číslom protektoru, na bokuprotektorovacieho pásu značkou výrobcu behúňa (aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedenýmv ponuke). Protektorované pneumatiky budú dodávané na kostrách maximálne 4 značiek, z toho na 2 značkáchprotektory pre prednú nápravu uchádzač v ponuke uvedie vlastnú ponuku značiek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Trnavský samosprávny kraj
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso   
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na posyp ciest   
Predmetom zákazky je dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest, technická soľ s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom do -6°C, voľne ložená so zníženým obsahom prachových častíc , technická soľ do miešacích centier (soľankové hospodárstvo) vrecovaná (25 kg vrecia) vrátane dopravy do určených miest dodania.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál   
Predmetom zákazky je dodávka spojovacieho materiálu určeného pre spájanie a upevňovanie jednotlivýchkonštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Dodanie zvislého dopravného značenia vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstvapodľa určenia a potrieb objednávateľa s dodaním do sídla oblastí v rámci PSK v rozsahu podľa aktuálnej potrebyobjednávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Materiál železničného zvršku   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria konštrukčné prvky a ďalšie materiály pre spájanie a upevňovanie jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate, ktorú spravuje obstarávateľ pri výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, opravných a udržiavacích prácach bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku. Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) samostatné časti nasledovne  Časť 1 - Spojovací materiál Časť 2 - Konštrukčný materiál  Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4.   
Predmetom zákazky je nákup súčastí oceľových zvodidiel NH4 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. - jednotlivých SSÚD, SSÚR a SŠČ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie