Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 332 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest v rámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Bude sa jednať o posypový materiál Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C; Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Trnavský samosprávny kraj
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Rádionavigačné systémy   
Rádionavigačné systémy dodávka a implementácia, podpora počas záručnej doby a následná pozáručná podpora na dobu 8 rokov od uplynutia záručnej doby.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Námorné zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek   
Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek, elektromechanických premenných dopravných značiek, príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou vrátane dopravy pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručny servis prívesných vozíkov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel STALPRODUKT a ich montáž pre potreby údržbya opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic,stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobnevymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Staškov
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Staškov   
Predmetom zákazky je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci Staškov. Predmet zákazky je rozdeleny na 4 nasledovné časti 1. Technologia zberneho dvora, 2. Hakovy kontajnerovy nosic, 3. Natahovaci kontajner, 4. Cestna vaha. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Slovenská agentúra životného prostredia
SMART (inteligentný) odpadkový systém   
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košovprepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber,triedenie a lisovanie odpadu (spojením zberu a separácie odpadu) ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvomsoftwaru a obrazoviek. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nákup náhradných dielov na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručný servis prívesných vozíkov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových cestných oceľových zvodidiel a ich príslušenstva, ktoré sú určenéna zvýšenie bezpečnosti ciest. Cestné zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre vzmysle platnej STN EN 1317 - Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a TP 010 Zvodidlá napozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekciadopravnej infraštruktúry. V prípadoch, kedy Technické podmienky stanovujú požiadavku na zhodu s ktoroukoľvekčasťou slovenskej normy (STN) alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným orgánom alebo rovnocennýmorgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka; (b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódex osvedčených postupov; (c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo (d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 305/2011. Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých tovarov), tvorí časť B Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Dodanie technickej posypovej soli a zeolitu   
Nákup a dodanie soli a zeolitu potrebných pre výkon zimnej údržby v Mestskej časti Bratislava Ružinov, ktorú na základerámcovej zmluvy vykonáva a zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a ich príslušenstva, náhradnýchdielov zvodidiel NH4 pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s..
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravyexistujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správya údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest vrámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej lenOvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.  Bude sa jednať o posypový materiál  Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C;  Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nákup náhradných dielov na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručný servis prívesných vozíkov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie