Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 408 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Stravné poukážky   
Stravné poukážky, stravné lístky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští vrátane náhradných dielov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie.   
Jednotlivé druhy -kancelárskych predmetov napr. archivačné škatule, archivačné lepenky, archivačné spony, viazacie stroje, ceruzkyrôznej tvrdosti tuhy, gumy, dierovače, dosky s rýchlou svorkou, koše, etikety papierové samolepiace, euro obalypečiatkové farby, kalkulačky atď ,1/6- požadované druhy papiera ofsetové, xerografické, kopírovacie kartóny registračné atď.,,- obálky rôznych duhov- fólie laminovacie atď.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Dopravný úrad
Dodávka kancelárskych potrieb   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb pre Dopravný úrad na základe rámcovej dohody a písomných objednávok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Polygrafický materiál   
Predmetom zákazky je dodávka polygrafického materiálu ( papier, kartón a lepenka), vrátane obalov a dopravypredmetu zákazky do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kovových archívnych regálov a kovového interiérového vybavenia   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka, montáž, rozmiestnenie kovových regálov a kovového interiérovéhovybavenia do priestorov organizačných útvarov finančnej správy v rámci celej SR vrátane odvozu a zneškodneniaodpadu. Súčasťou predmetu zákazky je tiež spracovanie grafických návrhov rozmiestnenia regálov a kovovéhointeriérového vybavenia so zameraním priestorov. Nákupy sa realizujú podľa aktuálnych požiadaviek.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávanie kancelárskych potrieb   
Predmetom obstarávania je dodávanie kancelárskych potrieb pre potreby rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny vpredpokladanom množstve a s požadovanými vlastnosťami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb organizáciám rezortu MPSVR SR.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Množstvo predmetu zákazky bude špecifikované vpísomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou Rámcovej dohody. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Kancelárske potreby pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za II. polrok 2016.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb   
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Kancelársky papier   
Predmetom je kancelársky (xerografický) papier na tlačové výstupy pri čierno-bielej a farebnej tlači, na laserových a atramentových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových zariadeniach a jeho dodanie na jednotlivé miesta určenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Dodávka kancelárskych potrieb   
Predmetom zákazky je Dodávka kancelárskych potrieb pre Žilinskú univerzitu v Žiline. Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie