Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 66 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 1 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom,4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a spríslušenstvom, 14 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 12ks lôžok transportných RTG transparentných a 96 ks lôžok elektricky polohovateľných s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky auvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu   
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu  Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
SKMODEL s.r.o.
Autoclav pre vytvrdzovanie kompozitových výrobkov   
Predmetom zákazky je dodávka polymerizačného autoklávu. Súčasťou predmetu obstarávania je aj jeho príprava na prevoz, inštalácia a uvedenie do prevádzky, vrátane zaškolenia obslužného personálu, dodanie technickej dokumentácie,návodu na obsluhu v slovenskom a českom jazyku a poskytnutie záruky a záručného servisu najmenej 2 roky. Podrobnášpecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vranovská nemocnica, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddelenia. Dodanie zahŕňa 6 ks špeciálnych lôžok preintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 4 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom,20 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedenýchzariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania,vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Svet zdravia, a.s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 6 ks špeciálnych lôžok preintenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 4 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú staroslivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 1 ks špeciálneho lôžka preintenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú staroslivosť s integrovanými váhami,laterálnym náklonom a s príslušenstvom,100 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok s príslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedenýchzariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania,vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne.   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný systém pre náhradu aortálnejchlopne. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu   
Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíkytvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie izieb aoperačných sál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí 1. časť Sterilizátory 2. časť Elektrochirurgická jednotka 3. časť Operačné stoly s príslušenstvom 4. časť Operačný stôl bariatrický 5. časť Operačné lampy
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Lôžka   
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných prekomplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 24 ks špeciálnych lôžokpre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 3 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnustarostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 1 ks lôžko transportné RTGtransparentné, 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanýmiváhami, laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 35 ks elektricky polohovateľných ošetrovateľských lôžok spríslušenstvom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení doprevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgické výkony, ktorými sa podáva studený roztok potrebný na zastavenieakcie srdca.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Monitory vitálnych funkcií   
Monitory vitálnych funkcií na sledovanie životných funkcií pacienta, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technickýchparametrov, vyhotovenia a výbavy  -najvyššej triedy pre pracoviská KAIM a OAIM a pod., -vyššej triedy pre neurológiu a neurochirurgiu a pod., -strednej triedy pre interné a chirurgické odbory a pod.; prenosné, -základné, pre gynekologické pracoviská a pod.. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Monitory vitálnych funkcií   
Monitory vitálnych funkcií základné, pre gynekologické pracoviská a pod. Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 25.000,00 EUR bez DPH, pri predpokladanom množstve 10 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu   
Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčú abláciu plne kompatibilný s prístrojom pre chirirgickúabláciu mäkkého tkaniva pomocou vysokofrekvenčnej energie (rádiofrekvenčnej energie RF), s elektródami pracujúcimiv irigovanom prostredí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie