Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Martin
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl   
Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov a mobilného rádiografického stola, vrátane dopravy na miestourčenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodovna obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnejservisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu,vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom preponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Oddelenieplastickej chirurgie, Ortopedická klinika, Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky . Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku najednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (častič.1 - č.4). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.  Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vranovská nemocnica, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Elektrické polohovateľné zdravotnícke lôžka s príslušenstvom 158 ks, vrátanedodania do miesta plnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhujúceho personálu ,odovzdania sprievodnej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Inkubátory, lôžka, ležadlá   
Predmetom zákazky je nákup - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - akútne detské elektrické lôžko [25 ks] - urgentný transportný vozík stretcher s RTG ložnou plochou [4 ks] - urgentný transportný vozík stretcher štandard [4 ks] - vyšetrovacie ležadlo výškovo nastaviteľné [5 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Novorodenecké a detské postieľky   
Predmetom zákazky je dodanie novorodeneckých a detských postieľok, určených pre novorodenecké a detské oddeleniazdravotníckych zariadení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie izieb aoperačných sál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy namiesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí 1. časť Sterilizátory 2. časť Elektrochirurgická jednotka 3. časť Operačné stoly s príslušenstvom 4. časť Operačný stôl bariatrický 5. časť Operačné lampy
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu   
Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Operačné stoly   
Predmetom zákazky je dodanie operačných stolov rozdelených do 3 častí Očné operačné stoly, Systémové operačnéstoly a Mobilné operačné stoly. Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie operačnýchvýkonov všetkých špecializácií medicíny. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačnéhostola pre rôzny typ zákrokov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Terapeutická fluidizačná jednotka (lôžko)   
Terapeutická fluidizačná jednotka vyšetrovacia jednotka, terapeutická zostava, fluidizačné lôžko, popáleniny
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – lôžka pre zdravotnícke účely   
Predmetom zákazky je dodávka lôžok pre zdravotnícke účely v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - materiálno - technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice spoliklinikou Trstená.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgické výkony, ktorým sa podáva studený roztok potrebný na zastavenieakcie srdca.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – lôžka pre zdravotnícke účely   
Predmetom zákazky je dodávka lôžok pre zdravotnícke účely v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie