Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov   
Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú naprácu napožiarisku, spojenú s dokumentovaním požiariska (statická a dynamická obhliadka), preskúmavanímvzoriek priamo napožiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Rôzne zariadenia požiarnej ochrany
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 3Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov   
Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu napožiarisku, spojenú s dokumentovaním požiariska ( statická a dynamická obhliadka ), preskúmavaním vzoriek priamo napožiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Rôzne zariadenia požiarnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby   
Predmetom tejto zákazky je výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov; tabuliek sosobitným EČ a ich duplikátov; tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov; tabuliek s EČ určených pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle aFCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov; tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásobyverejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke); tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určenýchpre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in HybridElectric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle); jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávanýchindividuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu apolyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov; jednotlivo denne elektronickýmiprostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickýmpohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) aich duplikátov; jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; tabuliek (nálepiek) spísmenami CD a CC, pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej 1/4 fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, ktorousa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok(RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podkladzo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúceevidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ). Súčasťoupredmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je uvedené v Zmluve o dielo. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 2Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 1Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie.   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 4Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Dodávka výrobných foriem, prievlakov, modelov a lisovacích nástrojov slúžiacich na výrobu materiálov krytov a nosných častí dentálnej súpravy a kresla   
Pre zhotovenie kresla a dentálnej súpravy budú skonštruované a vyrobené výrobné formy, prievlaky, modely a lisovacie nástroje slúžiace na výrobu materiálov krytov a nosných častí kresla a dentálnej súpravy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 2Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
COOPBOX Eastern, s.r.o.
Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50   
Predmetom zákazky je dodávka foriem a strižní na vyrobu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
COOPBOX Eastern, s.r.o.
Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50   
Predmetom zákazky je dodávka foriem a strižní na vyrobu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 1Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
1113 Bojnice s.r.o.
Podpora začatia podnikania spoločnosti 1113 Bojnice s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojového vybavenia wellness centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Predmety do kúpeľní a kuchýň
1113 Bojnice s.r.o.
Podpora začatia podnikania spoločnosti 1113Bojnice s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojového vybavenia wellness centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Predmety do kúpeľní a kuchýň
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 4Q/2017
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie