Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 77 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť aspoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva zpredsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažnýchpodkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Mesto Žilina
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho vybavenia podujatia a súvisiace služby, viac súťažné podklady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác   1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4. rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7. zámočnícke prace 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety  2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Mesto Žilina
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa budekaždoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálnehovybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení  a)prístrešky, počet 13 ks, materiál konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí120x120mm, opláštenie strechy odnímateľnou nepremokavou plachtou červenej farby (RAL2008), sedlová strecha,rozmer prístrešku 5x3 metre, minimálna výška krovu 2,5 metra, celková výška prispôsobená ostatným rozmerom,  b)brány, počet 4 ks, materiál konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez nosných častí240x140mm, opláštenie brány dreveným debnením, obrátené písmeno U so sedlovou strechou, rozmer brány 6x3 metre(podchodná výška), celková výška 5 metrov,  c)oceľové stojky k bránam, počet 8 ks, materiál oceľ, čierna prášková/antracitová sivá, rozmerovo musí každá stojkaumožniť osadenie 2 ks záťažových košov o rozmere 900x900mm s výškou 540 mm, d)oceľové nadpisy k bránam, počet 4 ks, materiál oceľ, čierna prášková, rozmer 2,3 x 1,3m, minimálna hrúbka 3mm,text Vianočné trhy Žilina, technológia výroby vodný lúč,  e)stoly, počet 52 ks, materiál konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny prierez 60x40mm,potiahnutie stolovej dosky PVC plachtou s potlačou Šťastné a veselé Vianoce vám praje mesto Žilina, rozmer stola 1,4m(stolová doska 0,5x1,4m), f)informačné tabule, počet 4 ks, materiál drevo, rozmer tabule výška 1,6 x šírka 0,8m, hrúbka minimálne 30mm splochou pre osadenie plagátu vo formáte 700 x 400mm, g)ohrady pre odpadkové koše, počet 14 ks, materiál drevené hobľované laty, oceľový joklový profil 20x20x3, rozmer 1/5 ohrady šírka 0,7 x výška 1,0 x hĺbka 0,9m,  h)ploty za stánky, počet 26 ks, materiál drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmena L, rozmer plotuvýška 1,1 x dĺžka 2,5 x hĺbka 1,0 m,  i)ploty k bránam malé, počet 3 ks, materiál drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotuvýška 1,1 x dĺžka 1,9 m,  j)ploty k bránam veľké, počet 1+1 ks zrkadlovo, materiál drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar písmenaL, rozmer plotu výška 1,1 x dĺžka 3,4 x hĺbka 1,0 m,  k)plot k bráne veľký, počet 1 ks, materiál drevené hobľované laty, oceľový joklový profil, tvar rovný, rozmer plotuvýška 1,1 x 7,9 m,  l)zástena na prenosné WC, počet 1 ks, materiál drevená konštrukcia opláštená drevenými latami, minimálny rozmerzásteny výška 2,5 x šírka 3 m, rozmerovo musí zakryť 4 ks prenosné WC,  m)zástena k zázemiu pódia, počet 1 ks, materiál konštrukčné drevo priemyselnej kvality typu KVH, minimálny priereznosných častí 100x100mm, opláštenie hobľovanými latami s výškou 1,1 m, tvar písmena L, rozmer zásteny 7,6 x 7 m,  n)zabezpečiť ozvučenie a hudobnú produkciu s témou Vianoc v centrálnej časti podujatia počas trvania Vianočnýchtrhov, pre vylúčenie pochybností v čase od 1100-22.00 hod každý deň podujatia (poplatky SOZA zabezpečujeobjednávateľ),  o)zabezpečiť osvetlenie prístreškov, vstupných brán, oplotenia za stánkami počas trvania podujatia Vianočných trhov, včasoch od 1100-2200 hod, p)zabezpečiť jednotný koncept všetkých komponentov, stanovený farebný odtieň pre všetky drevené prvky je TEAK,stanovený farebný odtieň pre všetky oceľové prvky je čierna prášková/antracit sivý, q)zabezpečiť uskladnenie všetkých častí predmetu zmluvy na vlastné náklady počas celého trvania zmluvy, r)dodávateľ je zodpovedný za jednotlivé materiálne prvky predmetu zmluvy, vrátane zabezpečenia údržby.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Veľtrhy a výstavy   
Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť MDV SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ďalejlen veľtrhy/výstavy") realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy/výstavy salíšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi 30 m2 a 60.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť aspoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE -Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva zpredsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažnýchpodkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác 1. Drobná údržba a opravy 1.1. paušálna údržba 1.2. maľby a nátery 1.3. stavebné práce 1.4. podlahy 1.5. rozvody elektrickej energie 1.6. izolatérske práce 1.7. oprava vonkajšej fasády 1.8. zámočnícke prace 1.9. stolárske práce 1.10. sklenárske práce 1.11. žalúzie a rolety 2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky.   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je krátkodobý prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnejtechniky v súvislosti s organizáciou a zabezpečením Parlamentného zhromaždenia NATO 2019, ktoré sa uskutoční 31.mája 2019 03. júna 2019 v Bratislave. Zákazka zahŕňa aj nevyhnutné služby spočívajúce v zabezpečení dovozu,profesionálnej montáže/inštalácie, skúšky/kontroly funkčnosti, prevádzky, profesionálnej obsluhy,demontáže/deinštalácie a odvozu požadovanej tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí/tvorilo oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky predmetných súťažnýchpodkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí a oprava a údržbapôvodných poškodených väzieb formou preväzby periodík a brožovaných tlačí určených na trvalé uchovávanie vdepozitoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác   1. Drobná údržba a opravy 1.1. paušálna údržba 1.2. maľby a nátery 1.3. stavebné práce 1.4. podlahy 1.5. rozvody elektrickej energie 1.6. izolatérske práce 1.7. oprava vonkajšej fasády 1.8. zámočnícke prace 1.9. stolárske práce 1.10. sklenárske práce 1.11. žalúzie a rolety  2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie 1/6
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.   
Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí   
Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Mesto Žilina
Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.   
Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Veľtrhy a výstavy   
Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť MDV SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ďalejlen veľtrhy/výstavy") realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy/výstavy salíšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi 30 m2 a 60 m2.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Recepčné služby   
Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa vsúlade so zákonom č. 473/2005 Z.z.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie