Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác   1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4. rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7. zámočnícke prace 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety  2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác 1. Drobná údržba a opravy 1.1. paušálna údržba 1.2. maľby a nátery 1.3. stavebné práce 1.4. podlahy 1.5. rozvody elektrickej energie 1.6. izolatérske práce 1.7. oprava vonkajšej fasády 1.8. zámočnícke prace 1.9. stolárske práce 1.10. sklenárske práce 1.11. žalúzie a rolety 2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác   1. Drobná údržba a opravy 1.1. paušálna údržba 1.2. maľby a nátery 1.3. stavebné práce 1.4. podlahy 1.5. rozvody elektrickej energie 1.6. izolatérske práce 1.7. oprava vonkajšej fasády 1.8. zámočnícke prace 1.9. stolárske práce 1.10. sklenárske práce 1.11. žalúzie a rolety  2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie 1/6
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.   
Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Recepčné služby   
Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa vsúlade so zákonom č. 473/2005 Z.z.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.   
Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Mesto Košice
Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Recepčné služby   
Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa vsúlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Slovenská správa ciest
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále   
Jedná sa o výkon vybraných činností spojených so správou Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej správyciest,nachádzajúceho sa v k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále (ďalej len ŠRZ), tak aby bol zabezpečený jehobezporuchový chod resp. prevádzka počas jeho využitia na stanovený účel.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie bungalovov v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Tatranská Javorina bungalovčíslo 09 (súpisné číslo 29, parcelné číslo 210/274, k.ú. Tatranská Javorina), bungalov číslo 12 (súpisné číslo 30, parcelnéčíslo 210/276, k.ú. Tatranská Javorina) a objekt náhradného zdroja el. energie (bez súpisného čísla, parcelné číslo119/13, k.ú. Tatranská Javorina). Súčasťou prevádzkovania je starostlivosť o zjazdnosť prístupovej cesty (číslo parcely210/273, k.ú. Tatranská Javorina) a o zatrávnené plochy pri bungalovoch (čísla parciel 210/277, 210/278 a 210/320, k.úTatranská Javorina). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy čísloB. Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Slovenská správa ciest
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále   
Jedná sa o výkon vybraných činností spojených so správou Školiaceho a rekreačného zariadenia Slovenskej správy ciest,nachádzajúceho sa v k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále (ďalej len ŠRZ), tak aby bol zabezpečený jeho bezporuchovýchod resp. prevádzka počas jeho využitia na stanovený účel.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technická správa budov a zariadení   
Predmetom zákazky je Technická správa budov a zariadení. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre A.Výťahy B.Chladenie a vzduchotechniku C.Trafostanice D.UPS - náhradných zdrojov E.dieselagregátov F.merania a regulácie G.rotomatov H.obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) I.Servis technických zariadení J.Oprávnené meranie emisií
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Prevádzkovanie bungalovov č. 9 a 12 v Tatranskej Javorine   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie bungalovov v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Tatranská Javorina bungalovčíslo 09 (súpisné číslo 29, parcelné číslo 210/274, k.ú. Tatranská Javorina), bungalov číslo 12 (súpisné číslo 30, parcelnéčíslo 210/276, k.ú. Tatranská Javorina) a objekt náhradného zdroja el. energie (bez súpisného čísla, parcelné číslo119/13, k.ú. Tatranská Javorina). Súčasťou prevádzkovania je starostlivosť o zjazdnosť prístupovej cesty (číslo parcely210/273, k.ú. Tatranská Javorina) a o zatrávnené plochy pri bungalovoch (čísla parciel 210/277, 210/278 a 210/320, k.úTatranská Javorina). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy čísloB. Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Bratislavský samosprávny kraj
Prevádzka, údržba a opravy majetku BSK   
Predmetom zákazky je prevádzka, údržba a opravy majetku BSK, najmä - Prevádzkovanie nehnuteľností a zariadení, - Preventívna údržba a obsluha zariadení a nehnuteľností, - Údržba a opravy, - Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, požiarno-technických zariadení a servis technickýchzariadení, - Ochrana životného prostredia, - Manažment energií a technickej infraštruktúry, - Návrhy opatrení pre zefektívnenie a modernizáciu nehnuteľností, - Reporting. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích práca)dispečing - pohotovosťb)maľby, náteryc)bežné stavebné práced)podlahy a obkladye) elektromontážef)oprava striechg)zámočnícke práceh)stolárske prácei)sklenárske prácej)čalúnnické prácek)deratizácia
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie