Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 855 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LASTA Corp s.r.o.
TECHNOLÓGIA NA VÝROBU EKOLOGICKÝCH HNOJÍV   
Predmetom zákazky je logický celok pozostávajúci z kompletnej technológie na výrobu ekologických hnojív. Predmet zákazky musí byť dodaný vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MACH TRADE, spol. s r.o.
Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.   
Predmetom zákazky je nákup Príslušenstva rafinačného kotla k už existujúcemu kotlu a nákup Príslušenstva rafinačnéhokotla k už existujúcemu kotlu - vynášacie zariadenia. Zákazka je rozdelená na časti. Podrobný opis dodania predmetuzákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
GALVANIK s.r.o.
Galvanizačná linka.   
Predmetom zákazky je obstaranie Galvanizačnej linky, ktorá je určená na pochrómovanie dielov, odliatkov a súčiastok zoželeza, ocele z farebných kovov tvrdým lesklým chrómom. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka nie je rozdelená na časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
P R O B U G A S a. s.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného a distribučného procesu   
Predmetom zákazky je dodanie technológie, hardwaru a softwaru v rámci projektu "Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného a distribučného procesu". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok I Plniareň. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok II Hardware. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 3. Predmetom zákazky je dodávka Technologický celok III Software. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MULTIPRINT s.r.o.
Inovatívne zariadenie pre zušľachťovanie vytlačených výstupov lakom a metalickou fóliou v jednom prechode   
Predmetom zákazky je nákup 1 ks zariadenia pre zušľachťovanie vytlačených výstupov lakom a metalickou fóliou v jednom prechode a 1 ks farebného tonerového CMYK elektrofotografického zariadenia.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BMI Slovakia, s. r. o.
BMI Slovakia - modernizácia výrobných procesov   
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky špeciálnych strojových zariadení.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
WSA offroad s.r.o.
Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
printio CREATIVE, s.r.o.
2-farebný tlačový stroj   
Predmetom zákazky je dodávka nového 2-farebného tlačového strojaj (1 ks) vrátane dopravy, inštalácie a skúšobnejprevádzky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Lokca
Zariadenia pre zberný dvor - Lokca 2   
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre zberný dvor obce Lokca. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Linka na spracovanie elektroodpadu a častí z vyradených elektrozariadení   
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to linky na spracovanie elektroodpadu a častí z vyradenýchelektrozariadení spolu s príslušenstvom. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
PRINTON s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti PRINTON s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z desiatich logických celkov  Logický celok č. 1 CTP zariadenie na osvit ofsetových platní - 1 ks Logický celok č. 2 Výsekový automat s razbou za horúca - 1 ks Logický celok č. 3 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 4 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 5 Rezačka papiera - 1 ks Logický celok č. 6 Doplnenie UV lakovania a UV sušenia na ofsetový stroj - 1 ks Logický celok č. 7 Automatická skladačka z role na arch - 1 ks Logický celok č. 8 Vŕtačka papiera - 1 ks Logický celok č. 9 Automatická rezačka a falcovačka - 1 ks Logický celok č. 10 Digitálna tlačiareň samolepiacich materiálov v roliach - 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BMI Slovakia, s. r. o.
BMI - modernizácia výrobných procesov   
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky špeciálnych strojových zariadení.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
FOOD UNION, s.r.o.
Nákup technológie pre projekt Inovácia vo výrobe cereálnych produktov spoločnosti FOOD UNION, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o.  Zákazka sa delí na 8 časti  1. CO2 stanica - 1 ks  2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks  3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks  4. Inteligentné balenie - 1 súbor  5. Prístrojové vybavenie na meranie mykotoxínov - 1 ks  6. Aseptická sterilizovateľná nádrž - 1 ks  7. NIR analyzátor - 1 ks  8. Plniace zariadenie na špeciálnych nápojov - 1 ks   Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MOITE s.r.o.
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.   
Predmetom obstarávania je nákup zariadení CNC nárezové centrum, CNC obrábacie centrum pre vŕtanie, frézovanie,drážkovanie a nastreľovaním kolíkov, Olepovačka na zefektívnenie výroby. Presná špecifikácia strojov je uvedená vprílohe č. 1 Súťažných podkladov
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ALACO, s.r.o.
Linka na výrobu a regeneráciu Alphaset foriem   
Predmetom zákazky je dodávka linky na výrobu a regeneráciu Alphaset foriem. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie