Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 668 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Falcovačka   
Predmetom zákazky je nákup nového falcovacieho stroja vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BRUVO Slovakia s.r.o.
Implementácia inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobe plastových okien a dverí   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobeplastových okien a dverí.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ProWire s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 2 Inteligentný zvárací stroj 1 ks Logický celok č. 3 Zvárací stroj 4 ks Logický celok č. 4 Hydraulický lis 1 ks Logický celok č. 5 Pásová píla 1 ks Logický celok č. 6 Strihacie zariadenie 1 ks Logický celok č. 7 Univerzálny sústruh 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Kováčovce
Zvýšenie triedeného zberu v obci Kováčovce   
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky Časť 1 - Logický celok č. 1 Kolesový traktor s príslušenstvom, Časť 2 - Logický celok č. 2 Kontajnery, Časť 3 - Logický celok č. 3 Drvič stavebného odpadu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
J.R.G. s.r.o.
Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie   
Predmetom zákazky je dodanie 6 ks nových priemyselných kolaboratívnych robotov na zváranie do strojárskej výroby.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BSystems, s.r.o.
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie technológii Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ETOP International, s.r.o.
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov.”   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kontinuálnej krokovej montážnej linky pneumatík,diskov a komponentov so zaškolením obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ETOP International, s.r.o.
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov”   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kontinuálnej krokovej montážnej linky pneumatík, diskov a komponentov so zaškolením obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Sečianky
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Sečianky   
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky Časť 1 - Logický celok č. 1 Kolesový traktor s príslušenstvom, Časť 2 - Logický celok č. 2 Kontajnery, Časť 3 - Logický celok č. 3 Drvič stavebného odpadu, Časť 4 - Logický celok č. 4 Priemyselná podlahová váha. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
RealPlus Stav s.r.o.
Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny   
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia technologickej linky v rámci projektu Obstaranie technológiena spracovanie BRO - drevené piliny. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky.  1/3 Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie   
Predmetom zákazky je nákup technologických zariadení s príslušenstvom, ktoré zefektívnia proces spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení tak, aby sa zvýšil podiel materiálov pre opätovné použitie. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
SAWIUS s. r. o.
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SAWIUS s. r. o.   
Predmetom obstarania je 3-osé CNC vertikálne centrum. Podrobná technická špecifikácia zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ETOP International, s.r.o.
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov”   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kontinuálnej krokovej montážnej linky pneumatík,diskov a komponentov so zaškolením obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ŽOS-EKO, s.r.o.
Nákup inovatívnych technológií   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií. Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí Časť č.1 3D Merací systém Časť č. 2 CNC horizontálne obrábacie centrum 5-osé Časť č. 3 CNC zvislý sústruh - dvojosový Časť č. 4 Lis na lisovanie dvojkolesí železničných koľajových vozidiel Časť č. 5 Stláčací stav vozových a jacobsových podvozkov Časť č. 6 Vyvažovací stroj vrátane ochranného zariadenia rotora Podrobné technické špecifikácie a informácie o vykonaní kalibrácie niektorých technológií sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
GLspol, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o.   
Logický celok 1 Príprava tlačovín Spočíva v tlači na digitálnom tlačovom stroji pomocou tonerov CMYK. Ďalej ide o rezanie papiera pomocou stohovejrezačky na mechanickom princípe.  Logický celok 2 Zošľachťovanie tlačovín Spočíva v laminovaní a parciálnom laminovaní pomocou laminovacieho stroja a v skladaní papiera pomocou skladaciehostroja  Logický celok 3 Jednotka na viazanie Spočíva v konečnom viazaní hárkov do väzby V1, tzv. brožúrovej väzby, pričom stroj poskytne zároveň čelný orez. Ďalejide o lepenú väzbu V2, ktorá spočíva v osadení a prilepení hárkov do obálky, pričom stroj poskytne aj nevyhnutnébigovanie obálky. Špirálová väzba pripraví hárky pomocou dierovacieho stroja a následne zaviaže hárky do kovovejšpirály pomocou viazacieho stroja.   Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.1.1, č.1.2 a č.1.3)
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie