Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 883 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DARNER, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DARNER s.r.o.   
obstaranie inovatívnej technológie CNC kompaktný páliaci stroj laserom CNC hydraulický ohraňovací lis
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
KARTEX - VL, s.r.o.
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky   
Predmetom zákazky je strojné zariadenie určené na automatické skladanie mriežok z vlnitej veľkorozmernej lepenky.Dokáže skladať všetky typy vlnitej lepenky (typy E-BC). Stroj je ovládaný operátorom prostredníctvom PLC s kontrolnýmpanelom. Má minimálne 12 vodiacich kanálov. Do zariadenia po nastavení parametrov, obsluha manuálne uloží vlnitúlepenku do vodiacich kanálov pozdĺžne. Tie ju presunú k druhému automatickému podávaču, ktorý uvoľní vlnitú lepenkupriečne a tým vytvorí mriežku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Lprint s.r.o.
Hybridná veľkoformátová UV LED tlačiareň   
Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie - Hybridná veľkoformátová UV LED tlačiareň
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obalprint, a.s.
Digitálny tlačový stroj pre potlač obalových materiálov z kotúča na kotúč   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks logického celku - Digitálny tlačový stroj pre potlač obalových materiálov z kotúča na kotúč
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
HOSTIN, s.r.o.
Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - Formovanie nosnej pásky a navarovanie tyčiek   
Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti HOSTIN, s.r.o.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
3D Catch s.r.o.
Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti 3D Catch s.r.o. vybudovaním 3D laserového centra   
Predmetom sú inovácie procesu moderných optických metód merania, prenosu a spracovania digitálnych dát do tvorby3D modelov. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby   
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažnéhomidibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochranej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovejdokumentácie výrobku - karosérie dodávateľ (ktorá je súčasťpi súťažných podkladov) zabezpečí dodávku hlavnéhoustavovacieho prípravku s návodom na obsluhu, presné ustavenie polohy dielcov a možnosti zvárania. Prípravok budeslúžiť pre ustavenie ľavej aj pravej postranice, podlahy, zadného čela a strechy karosérie. Zákazka nie je rozdelená načasti.  Požiadavka na dodanie Hlavného ustavovacieho prípravku s neumožnením rozdelenia zákazky na parciálne častivychádza zo samotného zadania a požiadavky na dodanie 1 ks kompaktného hlavného ustavovacieho prípravku. Pri rozdelení zákazky na časti by sa znemožnil ucelený prístup na kreovanie inovatívnej technológie a komplexnéhovyužitia potenciálu hlavného ustavovacieho prípravku, čím by došlo k strate podstaty projektu. Navyše nie je možnédodať jeden kompaktný celok viacerými dodávateľmi.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona odporúča obhliadku výrobných priestorov a nahliadnutie do súvisiacej detailnejtechnickej dokumentácie výrobku karosérie, prípadne jej poskytnutie. Podrobnosti týkajúce sa obhliadky miesta anahliadnutia do detailnej technickej dokumentácie, resp. jej poskytnutia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MOITE s.r.o.
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.   
Predmetom obstarávania je nákup zariadení CNC nárezové centrum, CNC obrábacie centrum pre vŕtanie, frézovanie,drážkovanie a nastreľovaním kolíkov, Olepovačka na zefektívnenie výroby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
DIZAX SK s.r.o.
Budovanie inovačných kapacít spoločnosti DIZAX SK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu (olepovačka hrán).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Stredná odborná škola technická
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámciprojektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátanedopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť elektronickúponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
YELL design, s.r.o.
Dodávka UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom   
Predmetom obstarávania je dodávka UV Veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom ako jeden logický celok vrátane dovozu na miesto určenia, montáže, uvedenie do prevádzky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ProWire s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2 Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3 Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4 Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5 Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6 Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7 Univerzálny sústruh - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
GLspol, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o.   
Logický celok 1 Príprava tlačovín Spočíva v tlači na digitálnom tlačovom stroji pomocou tonerov CMYK. Ďalej ide o rezanie papiera pomocou stohovej rezačky na mechanickom princípe.  Logický celok 2 Zošľachťovanie tlačovín Spočíva v laminovaní a parciálnom laminovaní pomocou laminovacieho stroja a v skladaní papiera pomocou skladaciehostroja  Logický celok 3 Jednotka na viazanie Spočíva v konečnom viazaní hárkov do väzby V1, tzv. brožúrovej väzby, pričom stroj poskytne zároveň čelný orez. Ďalejide o lepenú väzbu V2, ktorá spočíva v osadení a prilepení hárkov do obálky, pričom stroj poskytne aj nevyhnutné bigovanie obálky. Špirálová väzba pripraví hárky pomocou dierovacieho stroja a následne zaviaže hárky do kovovej špirály pomocou viazacieho stroja.  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.1.1, č.1.2 a č.1.3)
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
LASTA Corp s.r.o.
TECHNOLÓGIA NA VÝROBU EKOLOGICKÝCH HNOJÍV   
Predmetom zákazky je logický celok pozostávajúci z kompletnej technológie na výrobu ekologických hnojív. Predmet zákazky musí byť dodaný vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MACH TRADE, spol. s r.o.
Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o.   
Predmetom zákazky je nákup Príslušenstva rafinačného kotla k už existujúcemu kotlu a nákup Príslušenstva rafinačnéhokotla k už existujúcemu kotlu - vynášacie zariadenia. Zákazka je rozdelená na časti. Podrobný opis dodania predmetuzákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie