Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1189 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova technických prostriedkov automatizovaného Systému Dispečerského Riadenia ZSD   
Obnova hardware serverovej časti a pracovných staníc a s tým súvisiaca obnova SW a zavedenie bezpečnostnýchopatrení podľa zákona 69/2018 Z.z. a s tým súvisiacich činností
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia   
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je poskytnutie záručného servisu v trvaní 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky v súlade s prílohou F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 3. Požadované zariadenia Komponent 1 -2 ks Komponent 2 -2 ks Komponent 3 - 2 ks Komponent 4 - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
DARNER, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DARNER s.r.o.   
obstaranie inovatívnej technológie CNC kompaktný páliaci stroj laserom CNC hydraulický ohraňovací lis
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
KARTEX - VL, s.r.o.
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky   
Predmetom zákazky je strojné zariadenie určené na automatické skladanie mriežok z vlnitej veľkorozmernej lepenky.Dokáže skladať všetky typy vlnitej lepenky (typy E-BC). Stroj je ovládaný operátorom prostredníctvom PLC s kontrolnýmpanelom. Má minimálne 12 vodiacich kanálov. Do zariadenia po nastavení parametrov, obsluha manuálne uloží vlnitúlepenku do vodiacich kanálov pozdĺžne. Tie ju presunú k druhému automatickému podávaču, ktorý uvoľní vlnitú lepenkupriečne a tým vytvorí mriežku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
J.R.G. s.r.o.
Zariadenie na montáž a dobíjanie krúžkov na dvojkolesia   
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky nového poloautomatizovaného zariadenia na dobíjanie resp.dotláčenie (lisovanie za tepla) labyrintových resp. oporných krúžkov a vnútorných ložiskových krúžkov na čapedvojkolesia s príslušenstvom do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v časti B súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Lprint s.r.o.
Hybridná veľkoformátová UV LED tlačiareň   
Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie - Hybridná veľkoformátová UV LED tlačiareň
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obalprint, a.s.
Digitálny tlačový stroj pre potlač obalových materiálov z kotúča na kotúč   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks logického celku - Digitálny tlačový stroj pre potlač obalových materiálov z kotúča na kotúč
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
HOSTIN, s.r.o.
Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - Formovanie nosnej pásky a navarovanie tyčiek   
Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti HOSTIN, s.r.o.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
3D Catch s.r.o.
Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti 3D Catch s.r.o. vybudovaním 3D laserového centra   
Predmetom sú inovácie procesu moderných optických metód merania, prenosu a spracovania digitálnych dát do tvorby3D modelov. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
TM engineering s.r.o.
Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti TM engineering s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre malosériovú výrobu kovovýchdielcov podľa dokumentácie zákazníka. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
SKY Medical, a.s.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.   
Predmetom zákazky je kúpa, doprava, montáž, validácia stroja a uvedenie do prevádzky plne automatického baliacehostroja na formovanie a zváranie balíčkov za tepla, ktorý bude slúžiť na formovanie a zváranie balíčkov určených ksterilizácií . Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby   
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažnéhomidibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochranej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovejdokumentácie výrobku - karosérie dodávateľ (ktorá je súčasťpi súťažných podkladov) zabezpečí dodávku hlavnéhoustavovacieho prípravku s návodom na obsluhu, presné ustavenie polohy dielcov a možnosti zvárania. Prípravok budeslúžiť pre ustavenie ľavej aj pravej postranice, podlahy, zadného čela a strechy karosérie. Zákazka nie je rozdelená načasti.  Požiadavka na dodanie Hlavného ustavovacieho prípravku s neumožnením rozdelenia zákazky na parciálne častivychádza zo samotného zadania a požiadavky na dodanie 1 ks kompaktného hlavného ustavovacieho prípravku. Pri rozdelení zákazky na časti by sa znemožnil ucelený prístup na kreovanie inovatívnej technológie a komplexnéhovyužitia potenciálu hlavného ustavovacieho prípravku, čím by došlo k strate podstaty projektu. Navyše nie je možnédodať jeden kompaktný celok viacerými dodávateľmi.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona odporúča obhliadku výrobných priestorov a nahliadnutie do súvisiacej detailnejtechnickej dokumentácie výrobku karosérie, prípadne jej poskytnutie. Podrobnosti týkajúce sa obhliadky miesta anahliadnutia do detailnej technickej dokumentácie, resp. jej poskytnutia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MOITE s.r.o.
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.   
Predmetom obstarávania je nákup zariadení CNC nárezové centrum, CNC obrábacie centrum pre vŕtanie, frézovanie,drážkovanie a nastreľovaním kolíkov, Olepovačka na zefektívnenie výroby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
HYDROCHEM, s.r.o.
Linka na spracovanie a finalizáciu toaletného papiera   
Predmetom zákazky je nákup Linky na spracovanie a finalizáciu toaletného papiera.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zadávania zákazky Súťažných podkladova v Zmluve na dodanie technológií.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
DIZAX SK s.r.o.
Budovanie inovačných kapacít spoločnosti DIZAX SK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu (olepovačka hrán).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie