Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodanie reklamných a darčekových predmetov   
Predmetom zákazky je dodávka reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia SR zaúčelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, Nadnárodnom programe LIFE,Finančnom mechanizme EHP a Nórskom finančnom mechanizme, ako aj samotného ministerstva, vrátane súvisiacichslužieb, ktorými sa rozumie najmä potlač (rôzne druhy potlače, ktoré sú bližšie uvedené v Opise predmetu zákazky),doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky počas doby trvania Rámcovej dohody je podrobne uvedené vSúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Zober loptu, nie drogy, n.o.
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka propagačných a reklamných predmetov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodaním požadovaných propagačných a reklamných predmetov, t.j. grafický návrh, doprava na miesto určenia spojená s vykládkou tovaru.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
SLUŽBA mestský podnik Stropkov
Truhly a kríže   
Predmetom zákazky je dodanie truhiel a krížov určených na pochovávanie zosnulých na základe objednávky vystavenejminimálne na 8 truhiel s dodaním do 14 dní od vystavenia objednávky počas 36 mesiacov podľa požiadavky verejnéhoobstarávateľa a s výbavou podľa technickej špecifikácie. Drevené truhly budú lepené a spájané jon spojom. Drevenétruhly sa budú otvárať odňatím veka. Predmetom zákazky je aj naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladuverejného obstarávateľa. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Obec Záhorská Ves
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, IKT vybavenia a učebných pomôcok pre jazykovú učebňu, pre knižnicu, preBIO/CHEM učebňu, pre polytechnickú učebňu a pre IKT učebňu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažnýchpodkladov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Obec Zohor
Modernizácia odborných učební v Základnej škole Zohor   
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, IKT vybavenia a učebných pomôcok pre BIO/CHEM učebňu, pre polytechnickúučebňu, pre fyzikálnu učebňu a pre IKT učebňu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Obec Veľké Leváre
Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch   
Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch a jetvorená tromi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie a polytechniky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
SLUŽBA mestský podnik Stropkov
Truhly a kríže   
Predmetom zákazky je dodanie truhiel a krížov určených na pochovávanie zosnulých na základe objednávky vystavenejminimálne na 8 truhiel s dodaním do 14 dní od vystavenia objednávky počas 36 mesiacov podľa požiadavky verejnéhoobstarávateľa a s výbavou podľa technickej špecifikácie. Drevené truhly budú lepené a spájané jon spojom. Drevenétruhly sa budú otvárať odňatím veka. Predmetom zákazky je aj naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladuverejného obstarávateľa. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Zober loptu, nie drogy, n.o.
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka propagačných a reklamných predmetov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodaním požadovaných propagačných areklamných predmetov, t.j. grafický návrh, doprava na miesto určenia spojená s vykládkou tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto podlimitnej zákazke (Príloha č. 1 - Opispredmetu zákazky, technické požiadavky).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodanie reklamných a darčekových predmetov   
Predmetom zákazky je dodávka reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia SR zaúčelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, Nadnárodnom programe LIFE,Finančnom mechanizme EHP a Nórskom finančnom mechanizme, ako aj samotného ministerstva, vrátane súvisiacichslužieb, ktorými sa rozumie najmä potlač (rôzne druhy potlače, ktoré sú bližšie uvedené v Opise predmetu zákazky),doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky počas doby trvania Rámcovej dohody je podrobne uvedené vSúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Úrad vlády Slovenskej republiky
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY   
Informačné a propagačné predmety
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodávka propagačnych predmetov (reklamné predmety a textilné vyrobky) vrátane súvisiacichslužieb, ktorymi sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísany tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovany. Ak niektory z použitych parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejny obstarávateľ umožní nahradiť takyto vyrobok ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia podpodmienkou, že ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri vyrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakejalebo vyššej kvalite.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Úrad vlády Slovenskej republiky
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY   
Informačné a propagačné predmety
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov (reklamné predmety a textilné výrobky) vrátane súvisiacichslužieb, ktorými sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava na miesto dodania avyloženie na mieste dodania. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejnýobstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 1/6 podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadeniaurčené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakejalebo vyššej kvalite.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov (reklamné predmety a textilné výrobky) vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov (reklamné predmety a textilné výrobky) vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava namiesto dodania a vyloženie na mieste dodania.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie