Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom a softvéru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom a softvéru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Slovenský metrologický ústav
Nákup gamaspektrometrickej zostavy   
Nákup gamaspektrometrickej zostavy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom vrátane alkalických batérií vhodných do výbušného prostredia a softvéru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
KYBERNETES s.r.o.
Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti KYBERNETES – laboratórne zariadenia   
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva laboratórne a výrobno-produkčné stroje, prístroje a zariadenia. Jedná sa o logickécelky, ktoré budú viesť k možnosti realizácie výskumno-vývojových úloh v projektovej žiadosti definovaných a k podporevýroby nového produktu ECOGI. Projekt rieši výskum a vývoj nového produktu ECOGI spoločnosťou KYBERNETES vKošiciach, s vysokým stupňom inovácie, ako produktu pre ucelené riešenie automatickej optimalizačnej stratégievyužívania primárnych energetických zdrojov, ktorý vo finálnom efekte povedie k optimalizácii a celkovému zníženiuspotreby energie vo výrobných podnikoch. Produkt ECOGI bu-de integrovať viaceré zdroje tepelnej a elektrickej energiea na základe žiadanej spotreby online optimalizovať spotrebu energií v závode. Dôraz bude kladený na maximálnevyužitie alternatívnych zdrojov energií v priemyselných podnikoch, z ktorých mnohé v súčasnosti disponujúheterogénnymi zdrojmi energií, no chýba im integrovaný riadiaci systém pre efektívne kombinovanie energetickýchagregátov a možnosti akumulácie energie a jej následného využívania. Predmet zákazky bude rozdelený na časti.  Časť 1 - Logický celok č.3 Laboratórny simulátor zdroja elektrickej a tepelnej energie - Systémová integrácia simulátorov zdrojov energií - Simulátor zdroja elektrickej energie Kogeneračná jednotka - Plynový motor s generátorom - Simulátor zdroja energie Batériové úložisko energie - Simulátor zdroja energie Kogeneračná jednotka - vysokootáčková mikroturbína  Časť 2 - Logický celok č.4 Zariadenie výkonovej a riadiacej elektroniky pre obojsmerné odovzdávanie elektrickej energie  1/9  Časť 3 - Logický celok č.5 Laboratórny simulátor Meteostanica  Časť 4 - Logický celok č.6 Laboratórna výpočtová technická platforma pre inteligentné modelovo-orientovanéprediktívne riadenie a simuláciu so vzdialeným prístupom
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom vrátane alkalickýchbatérií vhodných do výbušného prostredia a softvéru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Slovenský metrologický ústav
Nákup gamaspektrometrickej zostavy   
Predmetom zákazky je nákup gamaspektrometrickej zostavy pre Oddelenie ionizujúceho žiarenia Slovenskéhometrologického ústavu. (The gamma spectrometric assembly consists of these components 1.Gamma-ray detection unit based on p-type HPGe well detector in vertical cryostat and 30l Dewar vessel 2.Low-Background Lead shield with a support table (stand) (with LN2 sensor and level monitor) 3.Multichannel Analyzer 4.Software for controlling multichannel analyzer and for measuring, processing and evaluating gamma spectres 5.Computing software for calculating detector efficiency for standard laboratory geometries (point source,  cylindrical, Marinelli vessel), and calculating corrections on coincidence summing )
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
EXAL s.r.o.
Skúšobné a kontrolné zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž Scannera pre kontrolu a meranie profilov a Skúšobného zariadenia (etensometer, meranie tvrdosti, atď.)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje
EXAL s.r.o.
Skúšobné a kontrolné zariadenia   
Zákazka bude realizovaná v rámci projektu "Zavedenie inovačných aktivít do výrobného procesu spoločnosti EXAL s.r.o." Predmetom zákazky je dodávka a montáž Scannera pre kontrolu a meranie profilov a Skúšobného zariadenia(etensometer, meranie tvrdosti, atď.)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka meracích prístrojov   
Gamaspektrometrická trasa a ramanov mobilný spektrometer ručný batériou napájaný prístroj pre bezkontaktnúidentifikáciu organických kvapalných a pevných látok, aktívnych v ramanovej oblasti spektier priamo v teréne.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
MPC PLUS spol. s r.o.
Vybavenie laboratórií v rámci mlynského potravinárskeho priemyslu   
1. ZARIADENIA NA PRÍPRAVU ZRNA PRE ROZBOR1. Kladivkový šrotovník2. ZARIADENIA PRE ROZBOR ZRNA1. NIR analyzátor automatický2. Preosievačka RETSCH AS 2003. ZARIADENIA NA PRÍPRAVU MIKROBIOLOGICKÝCH VZORIEK1. Automatická riedička2. Homogenizátor vzoriek3. Automatické pipety4. ZARIADENIA NA MIKROBIOLOGICKÚ KULTIVÁCIU1. Termostaty kultivácia pri 42°C a 37°C.- nechladený2. Termostaty kultivácia pri 42°C a 37°C.- chladený5. ZARIADENIA NA DETEKCIU SALMONELLY1. Reval Salmonella test6. ZARIADENIA NA VYHODNOCOVANIE MIKROBIOLOGICKÝCH ROZBOROV1. Počítačka kolónií7. ZARIADENIA NA STERILIZÁCIU A LIKVIDÁCIU ODPADOV1. Autokláv cca 20-30 L (stolový, plnený spredu)2. Autokláv cca 100 L (samostatne stojaci, plnený zvrchu)8. POMOCNÉ ZARIADENIA1. Teplomery etalóny2. pH metre pH meter na meranie pH mikrobiologických plôch3. Laboratórne váhy - Analytické váhy na presné váženie zložiek pôd4. Demineralizátor vody + konduktometer (merač vodivosti)5. Chladnička a mraznička
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Vybavenie na kontrolu osiva a krmiva
Fakultná nemocnica Trenčín
Simulátor pre onkologické oddelenie   
Predmetom obstarávania je dodávka a montáž RTG simulátora vrátane odborného zaškolenia obsluhujúceho personálu, záručného a pozáručného odborného servisu pre potreby Onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie