Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 30 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom ,hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Poskytovanie lekárnickej služby   
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčínepožadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne pripravovanými liečivýmiprípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancovZSSK CARGO vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti osôb v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č.514/2009 Z. z. vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z., vyhlášky MDPT SR č.205/2010 formou vstupných, periodických amimoriadnych lekárskych prehliadok a ďalších druhov lekárskych prehliadok na výkon práce na dráhach, práce nadráhach pre určené činnosti a pre činnosti na určených technických zariadeniach, na výkon rizikových prác a vybranýchprác podľa osobitných predpisov, posudzovanie psychickej spôsobilosti na základe poverenia MDVRR SR a na základecertifikácie v odbore dopravná psychológia, poskytnutie odbornej psychoterapeutickej starostlivosti.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Pracovná zdravotná služba   
Predmetom zákazky bude poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti,a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímuodborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Ďalšieinformácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie