Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Liptovská Teplička
Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke   
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke je dodanieinteriérového vybavenia a zariadenia do materskej školy v Liptovskej Tepličke, hry a hračky, výtvarné potreby. Zoznamzariadení tvorí prílohu súťažných podkladov. Požadujeme dodať aj s dopravou a inštaláciou zariadení a vybavenia.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Trenčín
Nábytok do vstupných hál a recepcií   
Nábytok do vstupných hál a recepcií
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Obec Jacovce
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce   
Jedná sa o realizáciu projektu skvalitnenia vzdelávania v obci Jacovce. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčovékompetencie žiakov základnej školy, ich vedomosti a zručnosti pre potreby trhu práce a ich budúceho uplatnenia sa naňom. Pre predpokladaný nárast počtu detí je nutné zlepšovať možnosti na vzdelávanie. Projekt cielene podporujeinkluzívne vzdelávanie zavádzaním prvkov do výchovy a vzdelávania a zabezpečuje prepojenie teoretického apraktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce. Realizovaním projektu sa zriadia učebnepolytechniky a chémie v základnej škole, chemická učebňa sa zmodernizuje vrátane vybavenia a učebňa polytechnikyabsentuje úplne a je nutné ju zriadiť.  Okrem priestorového riešenia sa v rámci realizácie obidvoch učební projekt zabezpečí vybavenie didaktickýmipomôckami a mobilnými pracoviskami pre žiakov a učiteľov podľa potrieb daných učební. zabezpečí aj materiálnotechnické vybavenie oboch učební.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Obec Liptovská Teplička
Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke   
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom Vybavenie do materskej školy v Liptovskej Tepličke je dodanieinteriérového vybavenia a zariadenia do materskej školy v Liptovskej Tepličke, hry a hračky, výtvarné potreby. Zoznamzariadení tvorí prílohu súťažných podkladov. Požadujeme dodať aj s dopravou a inštaláciou zariadení a vybavenia.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Okresný súd Nitra
Dodávka a montáž posuvných regálových systémov.   
Predmetom zákazky je kompletná dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorovOkresného súdu Nitra. Regály budú inštalované v miestnostiach č. 03, 04, 05, 08, 09, 010, 024, 028, 034, 035.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Krajské múzeum v Prešove
Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom   
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodanie tovaru a poskytnutie služieb v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovoudokumentáciou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky a v prílohách súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Obec Markušovce
Vybavenie do novostavby materskej školy v obci Markušovce   
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia pre novovybudovanú materskú školu v obci Markušovce - Ležadlo 88 ks - Stoličky 132 ks - Stoly 33 ks - Skrinka so šuflikmi 30x150x70cm 20 ks - Regál 60x200x80cm - 36 ks - Pisací stôl veľký 12 ks - Stoličky kancelárske 6 ks - Tabule písacie 4 ks - Hračky  - Skrine šatňové 30 ks - Iné drobné vybavenie (výkresy, farby temperové farby - vodové, štetce, farbičky, plastelína, lepidlá, fixy,podložky,strúhadla, výtvarný materiál pre deti, pre tvorbu pre učiteľky atď.)  Podrobné vymedzenie je v zadaní, ktoré tvorí prílohu súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Okresný súd Nitra
Dodávka a montáž posuvných regálových systémov.   
Predmetom zákazky je kompletná dodávka a montáž posuvných regálových systémov do suterénnych priestorovOkresného súdu Nitra. Regále budú inštalované v miestnostiach č. 03, 04, 05, 08, 09, 010, 024, 028, 034, 035.Technické a kvalitatívne požiadavky ako i rozmiestnenie posuvných regálových systémov je spracované v štúdiispoločnosti JEGON s.r.o., projektovo-inžinierska kancelária, Š. Kukuru 12, Michalovce, ktorá tvorí Prílohu A) súťažnýchpodkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie