Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby vnútorných priestorov - ambulancie,lôžkové oddelenia, ( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanieokien, tepovanie kobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok amechanizmov potrebných na kvalitné vykonávanie týchto služieb, v rozsahu a časových intervaloch uvedených vsúťažných podkladoch. Súčasťou služby je aj separovanie a odnesenie odpadu na uskladnenie, zabezpečenie celoročnejúdržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli NÚSCH, a.s. Celková podlažná plocha čistenia a upratovaniavnútorných priestorov predstavuje 20 768,85 m2, celková plocha údržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkovpredstavuje 2 000 m 2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mesto Žilina
Deratizácia v budovách, zariadeniach a verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta Žilina   
Deratizácia v budovách, zariadeniach a verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta Žilina
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom   
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni proti škodcom, to znamená zabezpečenie chemického ochranného postrekudrevín proti škodcom Ploskáčikovi pagaštanovému (Cameria ohridlla) na pagaštanoch konských (Aesculushippocastanum), spriadačovi americkému (Hyparia cunae) a podľa potreby ostatným škodcom. Dezinsekcia sa budevykonávať na drevinách rastúcich na pozemkoch zverených hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správyMČ Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka   
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskejrepubliky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom   
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni proti škodcom, to znamená zabezpečenie chemického ochranného postrekudrevín proti škodcom Ploskáčikovi pagaštanovému (Cameria ohridlla) na pagaštanoch konských (Aesculus hippocastanum), spriadačoviamerickému (Hyparia cunae) a podľa potreby ostatným škodcom. Dezinsekcia sa bude vykonávať na drevináchrastúcich na pozemkoch zverených hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správy MČ Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka   
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskejrepubliky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Deratizácia a dezinsekcia na pracoviskách a objektoch ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie na pracoviskách a objektoch v správe verejnéhoobstarávateľa. Regulácia živočíšnych škodcov bude vykonávaná na základe objednávok verejného obstarávateľa (na ploche max. 638 360,55 m2) na základe VZN príslušných miest a obcí ako aj uložených opatrení regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mesto Žilina
Celomestská deratizácia na území mesta Žilina   
Celomestská deratizácia na území mesta Žilina
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len DDD) v celom objekteverejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť vykonávaný v súlade s normami zabezpečenia kvality, s normamienvironmentálneho riadenia a v súlade s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci, čo preukazuje uchádzač v procese verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Hlavné mesto SR Bratislava
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy.   
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy (zoznam objektov a plôch je daný v prílohe súťažných podkladov) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Deratizácia v minimálnom rozsahu jarná a jesenná, t.j. min. 2xročne.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Univerzita Komenského v Bratislave
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby   
Predmetom zákazky je predmetom zákazky je vykonávanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb pre verejného obstarávateľa Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakúlt a súčastí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Deratizácia a dezinsekcia na pracoviskách a objektoch ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie na pracoviskách a objektoch v správe verejnéhoobstarávateľa. Regulácia živočíšnych škodcov bude vykonávaná na základe objednávok verejného obstarávateľa (na ploche max. 638 360,55 m2) na základe VZN príslušných miest a obcí ako aj uložených opatrení regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie