Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestské kultúrne stredisko
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica   
Predmetom obstaravania je rekonstrukcia a modernizacia hladiska kinosaly. Pozadovana je vyroba, dodanie a montaznovych prvkov. Prace zahrnuju kompletnu vymenu podlahovej krytiny s pripadnym vyrovnanim podkladovej betonovejvrstvy. V ramci uprav sa v hladisku kinosaly prevedie celkova vymena koberca a sedadiel. Odstrania sa stare sedacky a kobereca instaluju sa nove sedacky a koberec. Pozaduje sa instalacia, montaz novych sedadiel, ktoru je potrebne zosuladit sostavebnymi pracami. Povodny pocet sedadiel 416 ks sedadiel bude znizeny na 412 sedadiel. V hladisku bude novovytvoreny priestor preimobilnych divakov, umiestneny v blizkosti horneho vstupu z obidvoch stran. V hornom rade sedadiel budu umiestnenedvojsedacky v pocte 10 ks. Sucastou projektu je repas nudzoveho osvetlenia bocneho schodiska kinosaly.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mestské kultúrne stredisko
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica   
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia hľadiska kinosály. Požadovaná je výroba, dodanie a montážnových prvkov. Práce zahrnujú kompletnú výmenu podlahovej krytiny s prípadným vyrovnaním podkladovej betónovejvrstvy.   V rámci úprav sa v hľadisku kinosály prevedie celková výmena koberca a sedadiel. Odstránia sa staré sedačky a kobereca inštalujú sa nové sedačky a koberec. Požaduje sa inštalácia, montáž nových sedadiel, ktorú je potrebné zosúladiť sostavebnými prácami.   Pôvodný počet sedadiel 416 ks sedadiel bude znížený na 412 sedadiel. V hľadisku bude novovytvorený priestor preimobilných divákov, umiestnený v blízkosti horného vstupu z obidvoch strán. V hornom rade sedadiel budú umiestnenédvojsedačky v počte 10 ks.   Súčasťou projektu je repas núdzového osvetlenia bočného schodiska kinosály. Realizácia sa uskutoční v dvoch etapách ato odstránenie a položenie podlahovej krytiny vrátane vyrovnania a vyspravenia povrchu. V druhej etape buderealizovaná výmena sedačiek v kinosále.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mesto Žiar nad Hronom
Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár   
Predmetom zákazky je nákup tovar a jeho osadenie
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Štátna filharmónia Košice
Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK   
Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mesto Žiar nad Hronom
Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár   
Predmetom zákazky je nákup tovar a jeho osadenie
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Štátna filharmónia Košice
Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK   
Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu  Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mesto Žiar nad Hronom
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine HRON   
Predmetom zákazky je vybudovanie nového hľadiska z oceľovej konštrukcie s novým stupňovaním na mieste pôvodnéhohľadiska, jej opláštenie OSB doskami a podlahovými krytinami, osadenie schodiskových LED líšt a výroba a montáž kino-sedačiek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mestské kultúrne stredisko
Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca   
Predmetom zákazky je výroba a montáž sedačiek do kina vyhovujúcich novým požiadavkám na bezpečnosť a kvalitu sedenia, výmena súčasných kresiel v počte 412 za nové kreslá v počte 352 kusov, a s tým spojená výmena podlahovej krytiny. Súčasťou dodávky a montáže sedadiel je aj príprava podlahy, prebrúsenie podkladu po strhnutí pôvodného linolea, penetrácia, nivelovanie, a položenie novej podlahovej krytiny a montáž kresiel a ich kotvenie. Inštalovanie kresiel bude potrebné zosúladiť so stavebnými prácami úprav kinosály, ide o kompletnú výmenu podlahovej krytiny s vyrovnaním betónovej vrstvy. Kreslá budú inštalované na linoleový povrch s betónovým podkladom. Dodávateľ zodpovedá za uvedenie kinosály do prevádzky a záručný servis. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B Opis predmetu zákazky v samostatnej prílohe rozpočet a výkaz výmer.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mesto Žiar nad Hronom
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine HRON   
Predmetom zákazky je vybudovanie nového hľadiska z oceľovej konštrukcie s novým stupňovaním na mieste pôvodnéhohľadiska, jej opláštenie OSB doskami a podlahovými krytinami, osadenie schodiskových LED líšt a výroba a montážkinosedačiek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mestské kultúrne stredisko
Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca   
Predmetom zákazky je výroba a montáž sedačiek do kina vyhovujúcich novým požiadavkám na bezpečnosť a kvalitusedenia, výmena súčasných kresiel v počte 412 za nové kreslá v počte 352 kusov, a s tým spojená výmena podlahovejkrytiny. Súčasťou dodávky a montáže sedadiel je aj príprava podlahy, prebrúsenie podkladu po strhnutí pôvodného linolea,penetrácia, nivelovanie, a položenie novej podlahovej krytiny a montáž kresiel a ich kotvenie.  Inštalovanie kresiel bude potrebné zosúladiť so stavebnými prácami úprav kinosály, ide o kompletnú výmenu podlahovejkrytiny s vyrovnaním betónovej vrstvy. Kreslá budú inštalované na linoleový povrch s betónovým podkladom. Dodávateľzodpovedá za uvedenie kinosály do prevádzky a záručný servis. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B Opis predmetu zákazky v samostatnej prílohe rozpočet a výkazvýmer.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Dodávka kinosedadiel vrátane ich montáže   
Predmetom zákazky bola výroba, doprava a montáž nových čalúnených kinosedadiel v počte 199 ks miest na sedenie vpožadovaných špecifikáciách, vrátane dopravy na miesto dodania a montáže podľa plánu rozmiestnenia vyhotovenéhododávateľom na základe obhliadky sály a konzultácií s obstarávateľom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Dodávka kinosedadiel vrátane ich montáže   
Predmetom zákazky je výroba, doprava a montáž nových čalúnených kinosedadiel v počte 199 ks miest na sedenie v požadovaných špecifikáciách, vrátane dopravy na miesto dodania a montáže podľa plánu rozmiestnenia vyhotoveného dodávateľom na základe obhliadky sály a konzultácií s obstarávateľom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Slovenský filmový ústav
Dodávka kinokresiel včítane montáže a úpravy stupňov (elevácie)   
Predmetom zákazky je výroba, doprava a montáž kinosedadiel pre jednotlivé kinosály K1; K2; K3; K4 Kina Lumire, Špitálska ulica č. 4 Bratislava. Súčasťou dodávky je aj úprava hĺbky stupňa elevácie na jaklovej konštrukcii pevne kotvenej do podlahy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Slovenské národné divadlo
Rekonštrukcia sedenia v sále Štúdia Slovenského národného divadla.   
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž dvoch samostatných zasúvateľných konštrukcií s novými divadelnými sedadlami do priestoru Štúdia SND v jeho novej budove, vrátane funkčných skúšok a zaškolenia obsluhy na manipuláciu a údržbu zariadení. Ide spolu o 216 ks nových divadelných sedadiel, s rozdelením ich dodania a montáže do dvoch samostatných termínov (160 ks - júl až august 2016, s termínom ukončenia najneskôr do 25.08.2016, a zvyšných 56 sedadiel - na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa, s realizáciou najneskôr do konca augusta 2017).Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonávanie záručného servisu po dobuminimálne 36 mesiacov odo dňa podpísania odovzdávacích a preberacích protokolov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie