Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátové úložisko   
Predmetom zákazky je dodávka dátového úložiska pre zdieľanie prostredníctvom SMB/CIFS vrátane inštalácie, implementácie a konfigurácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a integrácie do existujúceho produkčného prostredia verejného obstarávateľa na báze VMWARE prostredníctvom protokolov NFS a ISCSI.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane inštalácie (prvotnej konfigurácie, nastavenia a zapojenia do infraštruktúry verejného obstarávateľa) dodávaných zariadení, v priestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Rozhlas a televízia Slovenska
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie   
RTVS v súčasnosti prevádzkuje kľúčovú serverovú infraštruktúru pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas Bratislava vovirtuálnom prostredí VMware ESXi v4.1.0 a v5.0.0, na hardvérovej platforme HP ProLiant BL460c G1, G6 a G7 sdiskovým poľom HP EVA HSV300, EVA4400. Vzhľadom na vysoký vek a havarijný stav súčasného hardvérového riešeniasa RTVS rozhodla obstarať ekvivalentné moderné riešenie a nahradiť existujúcu hardvérovú infraštruktúru novou. Nižšieuvedená špecifikácia vychádza z reálnych požiadaviek na prevádzkovanie aktuálneho množstva virtuálnych strojov(aktuálne min. 27 virtuálnych strojov (Windows Server), 157 vCPU, 212 GB RAM, 14500 GB HDD, 11000 IOPS), vrátanevýkonnostnej rezervy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tovary a služby pre dátové centrá   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenýmiobchodnými podmienkami. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za I. Q 2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane inštalácie(prvotnej konfigurácie, nastavenia a zapojenia do infraštruktúry verejného obstarávateľa) dodávaných zariadení, vpriestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane odbornejinštalácie v priestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov(ďalej aj SP). Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodanie serverov   
Predmetom zákazky je dodanie serverov x86, RISC a ich inštalácia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jehopresný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tovary a služby pre dátové centrá   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenýmiobchodnými podmienkami. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za IV. Q 2018.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečujúce manažment dát pre biobanku   
Predmetom zákazky je dodávka BIG Data úložiska, ktoré plnohodnotne zabezpečí odladenú bázovú platformu s implementovanou požadovanou funkcionalitou, umožňujúcou v ďalšej etape spracovanie dát kognitívnou analytikou, schopná prijímať a ukladať zhromažďované dáta od momentu uvedenia do prevádzky, ako autonómny archivačný uzol.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa   
Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Upgrade hardvéru a Support výrobcu pre McAfee Firewall Enterprise (Forcepoint NGFW).   
Predmetom zákazky je - dodávka hardvéru - upgrade produktov McAfee Firewalls Enterprise (Forcepoint Sidewinder), McAfee Web Gw (Webwasher) serverov a DNS serverov, - predĺženie podpory výrobcu McAfee Gold (Business) Support a Forcepoint pre produkty Forcepoint NGFW, McAfee WebGw (Webwasher) serverov a pre DNS servery, - vykonanie inštalačných prác softvérový upgrade a migrácie politík z firewallov McAfee Firewall Enterprise v8.x (Forcepoint Sidewinder) na nový upgradovaný hardvér Forcepoint NGFW, prenesenie a inštaláciu DNS služby a upgradeMcAfee Web Gw (Webwasher).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka serveru a diskových polí   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových tovarov - 1 ks servera a 2 ks diskových polí, vrátane odbornejinštalácie v priestoroch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov(ďalej aj SP). Jedná sa o zmiešanú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb v súlade s § 30 ods. 2 ZVO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Informačno komunikačné technológie   
Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks]  1/12 - WiFi [1 komplet] - mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - zálohovanie a archivácia [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ 2 [1 ks] - projekčná technika - typ 3 [3 ks] - projekčná technika - typ 4 [2 ks] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] - medicínske pracovisko [5 ks] - notebooky [10 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Sociálna poisťovňa, ústredie
Konsolidácia serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia nových serverov pre konsolidáciu v súčasnosti prevádzkovaných produkčných serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem v informačnom systéme Sociálnej poisťovne vrátane zabezpečenia dopravy na miesto plnenia a vykládky do ústredia verejného obstarávateľa, zabezpečenia základnej inštalácie a poskytnutia záručného servisu v rozsahu stanovených podmienok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
DATASERVIS VRANOV s.r.o.
Rozširovanie inovatívnych marketingových služieb spoločnosti DATASERVIS VRANOV s.r.o.   
Predmetom zákazky je rozširovanie inovatívnych marketingových služieb spoločnosti DATASERVIS VRANOV s.r.o. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie