Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora   
Predmetom zákazky je dodávka sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory na obdobie 48 mesiacov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie sieťových komponentov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Slovenská filharmónia
Hardware a Support - Rozšírenie existujúceho wifi riešenia SF   
Rozšírenie existujúceho wifi riešenia Slovenskej filharmónie
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme je dodanie sieťovej infraštruktúry a jejinštalácia.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Horská záchranná služba
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby   
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačnéhosystému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu vhorských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systémua s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje. Realizáciou rekonštrukcie rádiovej siete Horskej záchrannej služby vznikne komplexný digitálny rádiový komunikačnýsystém pre Horskú záchrannú službu. Rádiový systém Horskej záchrannej služby je špecifikovaný ako rádiový systém so šírkou VF kanála 12,5 kHz, v pásmeVHF (136 174 MHz) s dynamickým prideľovaním hovorových kanálov (trunking), distribuovaným riadením aautomatickým roamingom (multisite systém) a musí byť navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu zodpovedal Slovenskýmtechnickým normám. Slovenské technické normy sú výhradne len také normy, ktorými sa prevzali európske normy. Rádiový systém musí podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov z koncových zariadení na dispečersképracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa. HZS disponuje Operačným strediskomtiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamovykonávajú záchrannú činnosť. Okrem toho HZS uvažuje s dvomi mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimovymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci IZS alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastíHZS. Na všetkých týchto strediskách budú vytvorené dispečerská pracoviská, ktoré riadi dispečer.  1/5  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora   
Predmetom zákazky je dodávka sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory na obdobie 48 mesiacov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť   
Predmetom zákazky jedodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia na dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodané zariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodané zariadenia a SAN sieť.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Obec Kalná nad Hronom
Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom   
Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodanie SAN switchov a poskytovanie služieb pre SAN sieť   
Predmetom zákazky jedodanie štyroch (4) kusov zariadení SAN switch spolu s podporou výrobcu pre zariadenia nadobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania (ďalej aj zariadenia), poskytnutie implementačných služieb pre dodanézariadenia, poskytovanie servisných služieb (podpora a údržba) a poskytovanie konzultačných a implementačnýchslužieb pre dodané zariadenia a SAN sieť.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzitná nemocnica Bratislava
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB   
Predmetom obstarávania je dodávka dvoch identických firewallov a dodávka ethernetových prepínačov vrátane dodatočných služieb. Firewall, Prepínač Model 1,Prepínač Model 2, Prepínač Model 3, Prepínač Model 4, Príslušenstvo prepínačov.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR   
Predmetom zákazky je komplexné riešenie Unified Threat Management (UTM) Riadený bezpečný prístup na internet aperimeter siete MPSVR SR, doplnenie a náhrada technologickej infraštruktúry systémov TMG pre zvýšenie zabezpečeniasiete a prostredia MPSVR SR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Obec Kalná nad Hronom
Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom   
Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR   
Predmetom zákazky je komplexné riešenie Unified Threat Management (UTM) Riadený bezpečný prístup na internet aperimeter siete MPSVR SR, doplnenie a náhrada technologickej infraštruktúry systémov TMG pre zvýšenie zabezpečeniasiete a prostredia MPSVR SR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzitná nemocnica Bratislava
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB   
Predmetom obstarávania je dodávka dvoch identických firewallov a dodávka ethernetových prepínačov vrátanedodatočných služieb.  Firewall, Prepínač Model 1,Prepínač Model 2, Prepínač Model 3, Prepínač Model 4, Príslušenstvo prepínačov.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnosť sieťovej komunikácie   
Predmetom zákazky je dodanie komplexného riešenia bezpečnosti sieťovej komunikácie, vrátane dodania príslušnejtechniky, špecializovaný záručný servis, helpdesk, konzultačné poradenstvo podľa súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie