Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy podľa § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z.z.   
Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavaťa skladovať Agentúrou určené množstvo ropy (toto množstvo určí Agentúra podľa pravidiel a v rámci minimálneho amaximálneho rozsahu, ako je upravené nižšie), ktoré je vo vlastníctve uchádzača v zmysle § 8 ods. 2 zákona 218/2013Z. z. Uchádzač sa zároveň zaviaže použiť (za trhových podmienok) Agentúrou určené množstvo zásob ropy (ktoré vprospech Agentúry uchádzač udržiava a skladuje podľa pokynov Agentúry) v súlade s príslušným rozhodnutím vládySlovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 alebo 6 zákona č. 218/2013 Z. z.  Rozsah, v rámci ktorého Agentúra určí konkrétne udržiavané a skladované množstvo ropy vo vlastníctve uchádzača 0(nula) až 35 000 ton, pričom Agentúra si vyhradzuje právo na mesačnej báze prehodnocovať a meniť konkrétne určenieudržiavaného a skladovaného množstva ropy vo vlastníctve uchádzača až k minimálnej, resp. maximálnej hraniciuvedeného rozsahu. Podmienky na skladovacie zariadenie, jeho umiestnenie, technické a iné parametre, ako aj niektoré ďalšie významnépodmienky, sú stanovené zákonom č. 218/2013 Z. z. Trvanie zmluvy o skladovaní by predpokladalo obdobie skladovaniatri (3) roky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropných výrobkov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z.   
Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry pre núdzové zásobyropy a ropných výrobkov (ďalej len "Agentúra") za odmenu udržiavať a skladovať Agentúrou určené množstvo ropnýchvýrobkov podľa § 2 písm. b) zákona 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavuropnej núdze (ďalej len "zákon č. 218/2013 Z.z."), vrátane takých ropných výrobkov, ktoré nevyžadujú ďalšiespracovanie v zmysle doplnkovej poznámky č. 5 v 27. kapitole prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnomznení (ďalej len "ropné výrobky") (toto množstvo určí Agentúra podľa pravidiel a v rámci minimálneho a maximálnehorozsahu, ako je uvedené nižšie), ktorý je vo vlastníctve uchádzača v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. Uchádzač sa zároveň zaviaže použiť (za trhových podmienok) Agentúrou určené množstvo zásob ropných výrobkov(ktoré v prospech Agentúry uchádzač udržiava a skladuje podľa pokynov Agentúry) v súlade s príslušným rozhodnutímvlády Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 alebo 6 zákona 218/2013 Z. z.  Rozsah, v rámci ktorého Agentúra určí konkrétne udržiavané a skladované množstvo ropných výrobkov vo vlastníctveuchádzača 0 (nula) až 30 000 ton, pričom Agentúra si vyhradzuje právo na mesačnej báze prehodnocovať a meniťkonkrétne určenie udržiavaného a skladovaného množstva ropných výrobkov vo vlastníctve uchádzača až k minimálnej,resp. maximálnej hranici uvedeného rozsahu. Agentúra si tak zachová k núdzovým zásobám vo vlastníctve skladovateľaflexibilitu reakcie na vývoj a zmenu spotreby pohonných látok v SR a flexibilitu pre dodržiavanie zákonného minimálneholimitu núdzových zásob.  Prvé plnenie predmetu zákazky nastane v lehote 30 dní od uzatvorenia a nadobudnutia právoplatnosti Zmluvy svíťazným uchádzačom. Podmienky na skladovacie zariadenie, jeho umiestnenie, technické a iné parametre, ako aj niektoré ďalšie významnépodmienky sú stanovené najmä zákonom č. 218/2013 Z. z. Trvanie zmluvy o skladovaní predpokladá obdobie skladovania tri (3) roky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropných výrobkov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z.   
Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry pre núdzové zásobyropy a ropných výrobkov (ďalej len "Agentúra") za odmenu udržiavať a skladovať Agentúrou určené množstvo ropnýchvýrobkov podľa § 2 písm. b) zákona 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavuropnej núdze (ďalej len "zákon č. 218/2013 Z.z."), vrátane takých ropných výrobkov, ktoré nevyžadujú ďalšiespracovanie v zmysle doplnkovej poznámky č. 5 v 27. kapitole prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnomznení (ďalej len "ropné výrobky") (toto množstvo určí Agentúra podľa pravidiel a v rámci minimálneho a maximálnehorozsahu, ako je uvedené nižšie), ktorý je vo vlastníctve uchádzača v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. Uchádzač sa zároveň zaviaže použiť (za trhových podmienok) Agentúrou určené množstvo zásob ropných výrobkov(ktoré v prospech Agentúry uchádzač udržiava a skladuje podľa pokynov Agentúry) v súlade s príslušným rozhodnutímvlády Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 alebo 6 zákona 218/2013 Z. z.  Rozsah, v rámci ktorého Agentúra určí konkrétne udržiavané a skladované množstvo ropných výrobkov vo vlastníctveuchádzača 0 (nula) až 30 000 ton, pričom Agentúra si vyhradzuje právo na mesačnej báze prehodnocovať a meniťkonkrétne určenie udržiavaného a skladovaného množstva ropných výrobkov vo vlastníctve uchádzača až k minimálnej,resp. maximálnej hranici uvedeného rozsahu. Agentúra si tak zachová k núdzovým zásobám vo vlastníctve skladovateľaflexibilitu reakcie na vývoj a zmenu spotreby pohonných látok v SR a flexibilitu pre dodržiavanie zákonného minimálneholimitu núdzových zásob.  Prvé plnenie predmetu zákazky nastane v lehote 30 dní od uzatvorenia a nadobudnutia právoplatnosti Zmluvy svíťazným uchádzačom. Podmienky na skladovacie zariadenie, jeho umiestnenie, technické a iné parametre, ako aj niektoré ďalšie významnépodmienky sú stanovené najmä zákonom č. 218/2013 Z. z. Trvanie zmluvy o skladovaní predpokladá obdobie skladovania tri (3) roky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Výber ochraňovateľa zásob hmotných rezerv   
Predmetom zákazky je výber ochraňovateľa hmotných rezerv mäsa mrazeného tvorených v zmysle zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/2012 Z. z.) s cieľom zabezpečiť ochraňovanie, skladovanie, obmenu a výkon všetkých činností spojených so starostlivosťou o zverené zásoby v objeme cca 800 t.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie