Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania škola zobrazujem 115 z 722 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és ÉlelmiszeripariSzakközépiskola
Nákup strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania pri SOŠ TAP   
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania priStrednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej - Muszaki, Mezgazdasági és Élelmiszeripari Szakkozépiskola.Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie (SOŠ TAP, Rimavská Sobota), uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Rudnianska Lehota
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota   
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie bezbariérového vstupu rampy pre imobilnych a s tým spojené terénne úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola
Dodanie strojov pre stolársku dielňu SOŠ, Hnúšťa   
Predmetom zákazky je dodanie strojov pre stolársku dielňu, ich montáž, uvedenie do prevádzky a zaškoleniepracovníkov na prácu so strojmi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Základná škola Leopoldov
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k zatepleniu objektu Základnej školy LeopoldovZateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov SO 102 Novší objekt v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
Pavilón Špeciálnej základnej školy-novostavba   
Stavba Pavilón Špeciálnej základnej školy-novostavba.  Projekt rieši novostavbu modulového pavilónu špeciálnej základnej školy spôsobom uvedeným v projektovejdokumentácii a vo výkaze-výmer.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky vpočte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrickátotálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica,Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Stredná Odborná škola Želovce
Materálno technické vybavenie - poľnohospodárske stroje   
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks kolesového traktora s príslušenstvom za traktor, ktorými sú 1 ks Tandemový trojstranný sklápač, 1 ks Kompaktomat, 1 ks Sejačka na výsev zeleniny, 1 ks Mulčovač 1 ks Ťahaný postrekovač Požadované príslušenstvo musí byť kompatibilné s ponúknutým traktorom. Zákazka tvorí jeden kompatibilný celok. Bližšií opis a špecifikácia strojov sú uvedená v súťažných podkladoch, čast B.1 - Opis premetu zákazky
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Radatice
Materská škola Radatice - Zateplenie objektu   
Zateplenie objektu Materskej školy Radatice podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce
Obec Kecerovce
Materská škola pre 140 detí v obci Kecerovce   
V zmysle projektovej dokumentácie zrealizovať výstavbu novej Materskej školy pre 140 detí v obci Kecerovce.
Stavebné práce
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia   
Predmetom zákazky je zrekonštruovanie a modernizácia troch dielní pre kuchárov pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými strojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálno-technické ho vybavenia, aby zodpovedalo najnovším gastronomickým normám a štandardom, pre lepšiu praktickú prípravu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SPN - reedícia učebníc II   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Bernolákovo
MATERSKÁ ŠKOLA BERNOLÁKOVO - novostavba   
Výstavba materskej školy v obci Bernolákovo
Stavebné práce
Obec Nimnica
Zníženie energetickej náročnosti budov - Materská škola Nimnica   
Objekt je jednopodlažný. K pôvodnej stavbe bola uskutočnená prístavba, v ktorej sa nachádza kuchyňa sociálne zariadenia ďalšia prístavba s kotolňou. Má členitý obdĺžnikový pôdorys, nosná konštrukcia je pozdĺžny murovaný dvojtrakt.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
CNC sústruh   
 Pojazdy posuvov X/Z minimálne 100/300 mm , Obežný priemer sústruhu minimálne 250 mm, Maximálny obrábanýpriemer minimálne 85 mm, Vzdialenosť medzi vretenom a koníkom minimálne 405 mm, Minimálny trvalý výkon pohonuvretena 5 kW, Otáčky vretena minimálne v rozsahu 200-6000 ot/min-1 s plynulou reguláciou otáčok, Priemer otvoru vovretene minimálne 30 mm  Požadovaný minimálny krútiaci moment vretena 35Nm, Minimálny výkon pohonu poháňaných nástrojov 1 kW,Požadovaný minimálny krútiaci moment poháňaného nástroja 4Nm, Požadovaná minimálna sila posuvu v osiach X/Z3000/3500 N, Požadovaná minimálna opakovaná presnosť nájazdu do pozície v osiach X/Z 0,003/0,004 mm,Požadovaná minimálna rýchlosť rýchloposuvu v osiach X/Z 15/24 m/min  Požadované minimálne zrýchlenie na z 0 na rýchloposuv 0,1 sekundy, Požadované minimálna parametre osi C.Rozlíšenie 0,001° , rýchloposuv 100 ot/min, presnosť nájazdu do pozície 0,05°
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie