Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 253 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Učebné pomôcky - mechatronika   
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná priemyselná škola strojnícka
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky   
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Vranov nad Topľou
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební  rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť A ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1 Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Bernolákova ulica 1061   1/12 Časť B ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B1 Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827  Časť C ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C1 Didaktické pomôcky - ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Sídlisko II. 1336  Časť D ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D1 Didaktické pomôcky - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D4 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Kukučínova ulica 106  Časť E ZŠ Juh 1054 Časť E1 Didaktické pomôcky - ZŠ Juh 1054 Časť E2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Juh 1054 Časť E3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Juh 1054  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kurima
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Námestovo
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary   
Hlavné aktivity 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Súkromná základná škola Giraltovce
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Bystré
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola informačných technológií
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok   
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola informačných technológií
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok   
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Obstaranie učebného vybavenie pre SOŠ remesiel a služieb Poprad   
Predmetom obstarávania je učebné vybavenie pre SOŠ remesiel a služieb Poprad. Predmet obstarávania je rozdelený na2 časti Časť 1 Obstaranie výrobných strojov - CNC obrábacie centrum Časť 2 Obstaranie učebných pomôcok - náradie Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Štiavnica
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka   
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Divín
Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín   
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy - vybavenie IKT učební, fyzikálnej apolytechnickej učebne a zariadenia do školskej knižnice. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania,umiestnenie, zapojenie a zaškolenie a dodanie návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku. Predmetobstarávania pozostáva zo 4-och častí/logických celkov 1. Vybavenie učební IKT 2. Nábytok a špeciálny nábytok 3. Didaktické pomôcky - Fyzika 4. Didaktické pomôcky - Polytechnika
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách   
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a IKT vybavenia pre potreby projektu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišský Štvrtok
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišská Teplica
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie