Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 293 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.
Stravovanie prijímateľom sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n.o.   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb v rozsahu príprava celodennej racionálnej  a v prípade potreby i dietetickej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia Zariadenie pre seniorovKomfort n. o., Podjavorinskej 2120, Topoľčany na dobu jedného roka od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obranySlovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Pôdohospodárska platobná agentúra
Stravné poukážky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravnýchpoukážok v celkovom počte max.163800 ks.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Zabezpečenie stravovacích služieb   
Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov Nemocnice A.w. n.o. Piešťany na obdobie 10/2015 - 10/2019
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky formou dovozu pripravenej stravy
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátnehopodniku a jeho odštepných závodov na obdobie štyroch rokov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty   
Zabezpečenie hromadného stravovania formou stravovacích elektronických kariet
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obranySlovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty)objednávatelovi a zabezpečiť priradenie stravovacich jednotiek na stravovacie karty zamestnacov objednávateľa nazáklade mesačných objednávok objednávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávnehokraja (SÚC TTSK) v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v zmluvných stravovacíchzariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Prievidza
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mestaPrievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mestaPrievidza - Staré mesto.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov azamestnancov Ministerstva obrany SRpríslušníkov vojenských útvarov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v lokalite vojenskéhoútvaru, vrátane jej výdaja.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR   
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov pristupujúcich organizácií.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie