Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
22685 - MUSVestník č. 163/2019 - 12.08.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 1ODDIE
Technická služba pre Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len"zákon o súkromnej bezpečnosti") a v súlade s ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi azabezpečenie pokrytia dátových služieb v objektoch verejného obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky je preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky je preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany bez zásahu do riadiaceho systému   
Predmetom zákazky bude preventívna údržba, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy atechnických noriem zariadení technických prostriedkov fyzickej ochrany (TPFO), umiestnených v areáli verejnéhoobstarávateľa v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a údržby TPFO v súlade s platnýmiprevádzkovými predpismi a platnými plánmi fyzickej ochrany. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisné opravy padákového materiálu   
Servisné opravy padákového materiálu
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Profylaktické kontroly a neplánované opravy zariadení MIREL na železničných koľajových vozidlách   
Väčšina železničných koľajových vozidiel rušňového hospodárstva, ktoré vlastní obstarávateľ, sú vybavené vlakovýmzabezpečovačom MIREL. K tomuto zariadeniu má obstarávateľ vyškolený prevádzkový personál a spracovateľov údajovvyhodnocovaných zo záznamového zariadenia rýchlomeru.  Predmetom zákazky je a) vykonanie profylaktické kontroly a údržbu predpísanú výrobcom na zariadení MIREL,  b) opravy zariadení MIREL, c) školenia zamestnancov, d) dodávku náhradných dielov systémov MIREL, e) poskytnutie licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevádzku zariadení MIREL.  Zabezpečovací systému MIREL prenáša na elektrické hnacie koľajové vozidlo informácie z traťovej infraštruktúry zdôvodu zabezpečenia maximálnej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky osobnej železničnej dopravy a zabezpečuje iďalšie funkcie pri riadení hnacieho koľajového vozidla. Rýchlomer indikuje rýchlosť a zabezpečuje zaznamenávaniedôležitých údajov o prevádzke vozidla a vlaku.  Bez zabezpečenia profylaktických kontrol, servisu a opráv zabezpečovacích zariadení MIREL nie je možné prevádzkovaťkoľajové vozidlá, ktoré majú inštalované zabezpečovacie zariadenia MIREL.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Servisné opravy padákového materiálu   
Servisné opravy padákového materiálu
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – svetelnotechnických systémov letísk VzS OS SR   
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – svetelnotechnických systémov letísk VzS OS SR
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – energetických systé mov a náhradných zdrojov elektrickej energie   
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – energetických systé mov a náhradných zdrojov elektrickej energie
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie nálezových servisnýc h opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME   
Vykonanie nálezových servisnýc h opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie nálezových servisnýc h opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME   
Vykonanie nálezových servisnýc h opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS   
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie   
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS   
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov TACAN   
Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov TACAN
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie