Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území siedmich samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavsky, Trnavsky Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinny vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickym usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
 Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivých samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitrianský, Žilinský, Banskobystrický,Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade sozákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tielzdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tielpodľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadkymŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a kvykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Slovenský zväz ľadového hokeja
Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí   
Predmetom zákazky je pozemná preprava osôb a preprava batožín v SR a v zahraničí pre Slovenský zväz ľadovéhohokeja
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Slovenský zväz ľadového hokeja
Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí   
1/4 Predmetom zákazky je pozemná preprava osôb a preprava batožín v SR a v zahraničí pre Slovenský zväz ľadovéhohokeja
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonťvanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miestovýkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Verejný obstarávatel uzatvori samostatnu zmluvu na každý samosprávnykraj . Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č.581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonánie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckympracovníkom v povolaní lekár, ktorý ma udelené oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f zákonac. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár) . Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade smetodickým usmernením verejného obstaravateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (vidwww.udzs sk.sk) a v súlade s prislušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miestovýkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávneho kraja. (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky,Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický). Verejný obstarávateľ uzatvorí samostatnú zmluvu na každy samosprávnykraj . Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č.581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckympracovníkom v povolaní lekár, ktorý má udelené oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47f zákonač. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár) . Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade smetodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viďwww.udzs sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – okres Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na vykon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Mesto Bánovce nad Bebravou
Zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Bánovce nad Bebravou   
Predmetom zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) na území mesta Bánovce nad Bebravou.Obstaráva sa poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v súlade s ust čl. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 a ust. § 21 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – okres Rimavská Sobota   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto podlimitnej zákazke.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – okres Veľký Krtíš   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Veľký Krtíš.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoantomické pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Trnavský kraj   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trnavského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Trenčiansky kraj   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a späťna miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom samosprávnom kraji   
Zabezpečenie dopravy prehliadajúcich lekárov na vykonanie prehliadky mŕtveho tela z pracoviska alebo bydliska lekára na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späťv rámci Bratislavského samosprávneho kraja ( okresy Bratislava I - V, Senec, Malacky, Pezinok)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie