Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Slovenský metrologický ústav
Metrologické služby   
1.Predmetom uvedenej zákazky je Výkon metrologických skúšok a vydanie protokolu o meraní pre účel overenia meradiel plynných vypustí a) rádioaktívnych aerosólov podľa IEC 60761-22002, b) vzácnych plynov podľa IEC 60761-32002, c) rádioaktívneho jódu podľa IEC 60761-42002.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích   
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorousa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradenétechnické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba servis aopravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časťrozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláške č.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích   
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravytechnických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorousa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradenétechnické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba servis aopravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časťrozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláškeč.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátkupodunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov   
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia   
Predmetom zákazky je vypracovanie šiestich programov starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
OP a OS zdvíhacích zariadení   
OP a OS zdvíhacích zariadení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (Zdvíhacie zariadenia)   
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujúpodrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technickézariadenia v zmysle prílohy č. 1 II. časť a prílohy č. 7 uvedenej vyhlášky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontroly a čistenie komínov   
Kontroly a čistenie komínov
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontroly a čistenie komínov“.   
Kontroly a čistenie komínov“.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba – servis a opravy technických zariadení zdvíhacích   
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časť rozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláške č.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie