Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKTinfraštruktúry formou outsourcingu. Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v lokalitách pracoviskáchDátového centra pre Výskum a vývoj (DC VaV) Lokalita č. 1 DC VaV Žilina, Lokalita č. 2 DCVaV Bratislava, Hanulova5/A, Lokalita č. 3 DC VaV, Digitalizačné pracovisko Bratislava, Lamačská cesta 8/A. Predmetom zákazky je správahardvéru a infraštruktúry, správa diskových polí, správa databáz, správa zálohovania, správa OS, správa sieťovýchtechnológií, správa virtualizačnej platformy VMware, monitoring, správa infraštruktúrnych systémov, správa bezpečnosti,poskytovanie služieb za havarijných/mimoriadnych situácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou IT systémov verejného obstarávateľa, zahrňujúce dennodenné, priebežné, plánované a operatívne činnosti, smerujúce k zaisteniu prevádzkyschopnosti HW infraštruktúry, systémového prostredia a aplikačnej vrstvy IT infraštruktúry.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry   
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu. Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v lokalitách - pracoviskách Dátového centra pre Výskum a vývoj (DC VaV) Lokalita č. 1 DC VaV Žilina, Lokalita č. 2 DC VaV Bratislava, Hanulova 5/A, Lokalita č. 3 DC VaV, Digitalizačné pracovisko Bratislava, Lamačská cesta 8/A. Predmetom zákazky je správa hardvéru a infraštruktúry, správa diskových polí, správa databáz, správa zálohovania, správa OS, správa sieťových technológií, správa virtualizačnej platformy VMware, monitoring, správa infraštruktúrnych systémov, správa bezpečnosti,poskytovanie služieb za havarijných/mimoriadnych situácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou IT systémov verejného obstarávateľa, zahrňujúce dennodenné,priebežné, plánované a operatívne činnosti, smerujúce k zaisteniu prevádzkyschopnosti HW infraštruktúry, systémovéhoprostredia a aplikačnej vrstvy IT infraštruktúry.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časťB.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Autorizovaný pozáručný servis hardvérových a softvérových komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa vykonávať pozáručný autorizovaný servis hardvérových a softvérovýchkomponentov, zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky prevádzkovaných v rámci informačnéhosystému objednávateľa (ďalej len IS VšZP) formou poskytovania požadovaných servisných služieb a súvisiacich dodávokspotrebného materiálu a náhradných dielov vrátane likvidácie odpadu a dopravy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie