Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Miletičova trhovisko   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Miletičova trhovisko, ktorý budevypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa. .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018   
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018   
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mesto Žarnovica
Územný plán mesta Žarnovica   
Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán mesta Žarnovicana roky návrhové obdobie 2018 - 2033 a výhľadové obdobie 2033 - 2048, ktorý má byť spracovaný podľa príslušnýchustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškyMŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská časť Bratislava - Ružinov 2017   
Predmetom zákazky je vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň sever a Pošeň juh, mestská časť Bratislava - Ružinov, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mesto Brezno
Územný plán mesta Brezno   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Brezno (ďalej len ÚPN - O) v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebným zákonom) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v rozsahu riešenia administratívno-správneho územia, t.j. katastrálneho územia mesta.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Územný plán zóny Brnianska, Bratislava   
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny, názov Územný plán zóny Brnianska, Bratislava, hranice riešenéhoúzemia ÚPN-Z Brnianska v k.ú. Staré Mesto sú vymedzené ulicami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mesto Žarnovica
Územný plán mesta Žarnovica   
Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán mesta Žarnovicana roky návrhové obdobie 2018 - 2033 a výhľadové obdobie 2033 - 2048, ktorý má byť spracovaný podľa príslušných 1/4 ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškyMŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská časť Bratislava - Ružinov 2017   
Predmetom zákazky je vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeňsever a Pošeň juh, mestská časť Bratislava - Ružinov, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškyMŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie