Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 19 z 9 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonač.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Plnenie rámcovej dohody za 3.Q.2019.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonač.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vovybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti apsychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. ourčených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru na prácu s röntgenovými (RTG) prístrojmi   
Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru na prácu s röntgenovými (RTG) prístrojmi
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Komplexné zabezpečenie vzdelávania v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb odborného vzdelávania a súvisiacich služieb, za účelom zabezpečenia realizácie odborných poradenských a vzdelávacích aktivít pre verejného obstarávateľa.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
PROEDUCA, s.r.o.
Komplexné zabezpečenie odborného vzdelávania a tvorby akreditovaného vzdelávacieho programu v strojárskej oblasti   
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z tvorby akreditovaného modulového vzdelávacieho programu a realizácie školení akreditovaného modulového vzdelávacieho programu v SR pre uchádzačovo zamestnanie v rámci realizácie projektu Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cielenéhovzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školenie, stáže pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov   
Zákazka bola zložená z nasledovných častí, ktoré tvoria jeden celok1. Vzdelávanie v oblasti elektrotechniky2. Vzdelávanie v oblasti služieb učebný odbor kaderník3. Vzdelávanie v oblasti technickej a aplikovanej chémie4. Vzdelávanie v oblasti potravinárstva5. Vzdelávanie v oblasti stavebníctva6. Akreditovanie štúdijných programov/kurzov a odovzdanie know-how7. Realizácia pilotných a multiplikačných školení a príprava kurikúl
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie