Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 41 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Miletičova trhovisko   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Miletičova trhovisko, ktorý budevypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa. .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018   
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018   
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorýbude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneníneskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii. Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava   
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava,ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch aúzemnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mesto Dubnica nad Váhom
Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...
Nitriansky samosprávny kraj
Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu - generelu motorovej i nemotorovej dopravy na územíNitrianskeho kraja, ktorý bude komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja motorovej (cestnej,železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy a ktorý posúdi územie Nitrianskeho kraja z hľadiskamožností rozvoja dopravnej infraštruktúry a cyklotrás.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Mesto Žarnovica
Územný plán mesta Žarnovica   
Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom Územný plán mesta Žarnovicana roky návrhové obdobie 2018 - 2033 a výhľadové obdobie 2033 - 2048, ktorý má byť spracovaný podľa príslušnýchustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškyMŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Mesto Dubnica nad Váhom
Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom   
Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská časť Bratislava - Ružinov 2017   
Predmetom zákazky je vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň sever a Pošeň juh, mestská časť Bratislava - Ružinov, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Obec Tvrdošovce
„Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce na obdobie r. 2017 - 2027“   
Vypracovanie územného plánu obce Tvrdošovce. Predmetom zákazky bude vypracovanie všetkých častí podľaharmonogramu obstarávania územno plánovacej dokumentácie. Predmet zákazky zhotoviteľ spracuje v týchto etapách a) Prieskumy a rozbory, b) Návrhúzemnoplánovacej dokumentácie, návrh Všeobecne záväznéhonariadenia a spoluúčasť na prerokovaní, c) Čistopis územnoplánovacej dokumentácie a Všeobecne záväzného nariadenia Podrobné vymedzenie je v časti B.1.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie