Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 41 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardnych hier a nelotériovych produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardnych hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovanych Prevádzkamialebo Integrovanymi prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však vylučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickym zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačny systém Objednávateľa, s tym súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovanych prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncovych zariadení Integrovanychprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažePrírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažeVlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardných hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovaných Prevádzkamialebo Integrovanými prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickým zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačný systém Objednávateľa, s tým súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovaných prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncových zariadení Integrovanýchprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predložených vsúťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre školy s vyučovacímjazykom maďarským, vytvorenie verzie didaktického prostriedku v Braillovom písme, vytvorenie metodických príručiekpre 3. a 4. ročník ZŠ a dodanie elektronických a tlačených verzií didaktických prostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020   
Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióneLiptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020   
Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióneLiptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020   
Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióneLiptov.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predložených vsúťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre školy s vyučovacímjazykom maďarským, vytvorenie verzie didaktického prostriedku v Braillovom písme, vytvorenie metodických príručiekpre 3. a 4. ročník ZŠ a dodanie elektronických a tlačených verzií didaktických prostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Košice
Pamätník Björnson   
Vytvorenie umeleckého diela so zameraním hlavne na odkaz prozaika, dramatika, básnika a publicistu BjörnstjerneBjörnson (Bjrnstjerne Martinius Bjrnson) pre budúce generácie a osadenie tohto diela v Mestskom parku v Košiciach.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Košice
Pamätník Björnstjerne Björnson   
Pamätník Björnstjerne Björnson
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Malacky
  
Predmetom priameho rokovacieho konania je realizácia podujatí "Prvomájové Malacky" a "Vianočné trhy Malacky", ktorénasleduje po súťaži návrhov. Priame rokovacie konanie je rozdelené na dve časti na prvú časť "Prvomájové Malacky" adruhú časť "Vianočné trhy Malacky". Zmluva bola uzatvorená na obidve časti.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie