Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie prepráv RM 1. kat. z SE EMO do MSVP JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je preprava vozňov s prázdnymi OS zo železničnej stanice Veľké Kostoľany do železničnej staniceKalná nad Hronom pravidelným vlakom a preprava zásielky rádioaktívneho materiálu (vyhoretého jadrového paliva -VJP) zo železničnej stanice Kalná nad Hronom do železničnej stanice Veľké Kostoľany osobitnou vlakovou súpravou vzmysle platných predpisov pre prepravu rádioaktívnych materiálov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Slovenské elektrárne, a.s.
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany   
-Preprava čierneho energetického uhlia označenie komodity 7 uhlie, kapitola 27, NHM 2701, v železničných vozňochširokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany v medzinárodnej železničnej preprave vpredpokladanom objeme 250 000 ton / ročne -Preberanie železničných vozňových zásielok od Ukrajinských železníc, ich odovzdávanie na odovzdávkovom koľajiskuvlečky SE EVO, výhybňa Vojany ŠRT, preberanie prázdnych vozňov na prepravu v opačnom smere, ich preprava aodovzdanie Ukrajinským železniciam.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných a prepravných služieb na železničnej dráhe a obsluha železničnej dráhy – vlečky v elektrárni Nováky   
1.Poskytovanie dopravných a prepravných služieb  2.Obsluha technologického zariadenia železničnej vlečky
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Slovenské elektrárne, a.s.
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany   
-Preprava čierneho energetického uhlia označenie komodity 7 uhlie, kapitola 27, NHM 2701, v železničných vozňochširokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany v medzinárodnej železničnej preprave vpredpokladanom objeme 250 000 ton / ročne -Preberanie železničných vozňových zásielok od Ukrajinských železníc, ich odovzdávanie na odovzdávkovom koľajiskuvlečky SE EVO, výhybňa Vojany ŠRT, preberanie prázdnych vozňov na prepravu v opačnom smere, ich preprava aodovzdanie Ukrajinským železniciam.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici   
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy alebo samostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňami dopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) - vozne prepravcu.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie prepráv RM 1. kat. z SE-EMO do MSVP JAVYS   
Predmetom zákazky je1.Preprava zásielok rádioaktívneho materiálu (vyhoreného jadrového paliva - VJP) zo železničnejstanice Kalná nad Hronom do železničnej stanice Veľké Kostoľany osobitnou vlakovou súpravou a preprava prázdnychsúprav, resp. vozňov zo železničnej stanice Veľké Kostoľany do železničnej stanice Kalná nad Hronom. 2. Dopravca pripreprave zabezpečí a) predný krycí vlak, b) vozne potrebné pre zostavenie špeciálnej vlakovej súpravy (okremšpeciálnych vozňov na prepravu VJP) v zmysle platných predpisov, c) pohotovosť potrebných nehodových dopravnýchprostriedkov vrátane personálu pri samotnej preprave a pri súčinnostnom cvičení počas plnenia zmluvy, d) dopravnúcestu potrebnú pre dopravu VJP, vrátane obslúh jednotlivých zariadení a pracovných postov,e) a splnenie všetkýchpovinností, ktoré pre neho vyplývajú z platných predpisov pre prepravu rádioaktívnych materiálov (napr. zák.č.541/2004Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie, vyhl.č. 57/2006 Z.z.,zák. č. 215/2004 Z.z.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici   
Vykonávanie vnútroštátnej železničnej prepravy materiálu a techniky v nákladných vlakoch verejnej prepravy alebosamostatnými ucelenými vojenskými vlakmi po tratiach v správe poskytovateľa železničnej dopravnej cesty vozňamidopravcu alebo vozňami, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) - vozne prepravcu.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Obstaranie dopravcu pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave vlakmi diaľkovej dopravy na reláci   
Predmetom zákazky je zabezpečiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby pre cestujúcu verejnosť medzimestami Bratislava a Banská Bystrica vlakmi diaľkovej dopravy prostredníctvom dopravcu, ktorý bude realizovať obsluhunasledovných staníc a zastávok - Bratislava hl.st., Bratislava Vinohrady, Galanta, Šaľa, Šurany, Podhájska, Levice,Kozárovce, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen os. st., Zvolen mesto, Sliač kúpele, Banská Bystrica mesto,Banská Bystrica. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme v zmysleustanovenia § 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v platnom znení. Ročný dopravný výkon sapredpokladá v rozsahu cca 1,5 mil. vlakových kilometrov, pričom rozsah dopravných výkonov na príslušný rok budespresnený osobitným dodatkom ku zmluve.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy  >  Služby verejnej železničnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie