Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 429 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SIMMEDIA s.r.o.
"Výroba a dodanie počítačovej hry - simulátora letu balónom".   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie hernej aplikácie - simulátoru reálneho letu balónom
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík pre počítačové hry, rodinné...
SIMMEDIA s.r.o.
"Výroba a dodanie počítačovej hry - simulátora letu balónom".   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie hernej aplikácie - simulátoru reálneho letu balónom
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík pre počítačové hry, rodinné...
DIGSON, s.r.o.
Aplikácia na modelovanie procesov a CRM   
Zákazka bude spočívať v dodaní produktu - softvérovej aplikácie (a všetkých potrebných licencií k nej) na modelovaniepodnikových procesov výroby a predaja okien a dverí vrátane základnej CRM funkcionality (správy vzťahov sozákazníkmi). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na webovej adreseobstarávateľskej organizácie, uvedenej vyššie.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...
DIGSON, s.r.o.
Aplikácia na modelovanie procesov a CRM   
Zákazka bude spočívať v dodaní produktu - softvérovej aplikácie (a všetkých potrebných licencií k nej) na modelovaniepodnikových procesov výroby a predaja okien a dverí vrátane základnej CRM funkcionality (správy vzťahov sozákazníkmi). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na webovej adreseobstarávateľskej organizácie, uvedenej vyššie.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťousúťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov. 1/4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
GALAM s.r.o.
Aplikácia v podobe realitného porovnávača - GALAM s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
GALAM s.r.o.
Aplikácia v podobe realitného porovnávača - GALAM s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy
Sport.Video II.
Automatizované nahrávacia stanica pre spoločnosť Sport.VideoII.,s.r.o.   
Predmetom zákazky je do dodanie tovaru- softvéru, ktorý slúži na automatizované nahrávanie športových prenosov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
Sport.Video II.
Automatizované nahrávacia stanica pre spoločnosť Sport.VideoII.,s.r.o.   
Predmetom zákazky je do dodanie tovaru- softvéru, ktorý slúži na automatizované nahrávanie športových prenosov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Bezpečnostný softvér   
1/4 Predmetom zákazky je realizácia projektu, zahrnujúcu dodávku tovarov Softvér na automatické spracovanieBezpečnostných projektov a ďalších povinností k zákonu o ochrane osobných údajov
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Obec Báhoň
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvyIROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. Učebňa bude obsahovať  Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli (1 ks), Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner), Notebookpre učiteľa + aplikačný software, Laboratórne pracovisko žiaka (8 ks), Laboratórne pracovisko učiteľa, Bezpečnostnáskriňa na chemikálie (1ks) Žiacky stôl dvojmiestny (14 ks), Stolička pre žiaka (28 ks), Didaktické pomôcky biologicko/chemická učebňa Hlavná aktivita č.2 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 VýzvyZoznam oprávnených výdavkov) pre16 žiakov. Učebňa bude obsahovať Interaktívny projektor, projekčná tabuľa,interaktívne pero, softvér (1 súb.), Učiteľské PC 1ks), Klientské stanice vrátane základného príslušenstva - monitor,klávesnica, myš (16ks), Digitálne jazykové laboratórium- súbor zariadení (1ks), Pracovisko učiteľa (súbor- stôl, stolička,kontajner)- 1 ks, Žiacky stôl do jazykovej učebne ( 8ks), Žiacka stolička (16ks) Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Polytechnická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 VýzvyZoznam oprávnených výdavkov) pre16 žiakov. Učebňa bude obsahovať Pracovisko učiteľa (súbor učiteľská katedra,stolička, kontajner)- 1ks Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Stacionárnepracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenieso závesným panelom (3 ks), Stacionárne pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom- 1ksKovová skriňa na odkladanie náradia (2 ks), Stolička pre žiaka (16 ks), Didaktické pomôcky polytechnická učebňa. Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Fyzikálna učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy 1/5 Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. Učebňa bude obsahovať Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli súb.- 1ks, Pracovisko učiteľa (súbor stôl, stolička, kontajner)súb.- 1ks , Notebook pre učiteľa + aplikačný software súbor- 1ks, Laboratórne pracovisko žiaka ( súbor)- 8ks,Laboratórne pracovisko učiteľa ( súbor)- 1ks, Laboratórna skriňa na učebné pomôcky- 1ks, Žiacky stôl- 14ks, Žiackastolička- 28ks, Didaktické pomôcky fyzikálna učebňa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Obec Báhoň
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň   
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.2 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne  Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Pre nedostatok povolených charakteritík vo formulári, presný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č.5026 - WYT uverenenej vo Vestníku č. 47/2019 - 07.03.2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie