Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 429 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVbiz, s.r.o.
„Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve   
systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
SLOVbiz, s.r.o.
„Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve   
systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Mesto Revúca
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“   
Ide o úpravy v súčasnosti používaného ASW, ktoré budú v zmysle zachovania pravidla efektívnosti využitia už vynaložených finančných prostriedkov, rozširovať existujúci back-office systém CG ISS od spoločnosti CORA GEO, s.r.o., umožnia evidenciu údajov v rámci produkčnej databázy pre jednotlivé lokálne registre, agendy, rozšíria procesy (služby) na úrovni jednotlivých agend, ktorými je vykonávaná príslušná kompetencia samosprávy resp. príslušná požiadavka (podanie) občana alebo podnikateľa pre určené elektronické služby realizované na základe osobitného predpisu. Tieto úpravy ASW budú zabezpečené prostredníctvom služby UPGRADE, ktorá je bežnou súčasťou servisných zmlúv na ASW v SR.
Softvérové balíky a informačné systémy
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. vo fáze rozvoja   
Predmetom zákazky je obstaranie funkčného logického celku, ktorý obsahuje časti - subsystém, hardvér serverovéhoprostredia a Monitorovacie stredisko s funkciou "call centra" v rámci oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SKinformačné a komunikačné produkty a služby, t.j. tvorba softvérových systémov, pričom priama väzba na predmetnúoblasť špecializácie bude zabezpečená prostredníctvom odberateľských vzťahov. Celý funkčný logický celok je predmetom projektu ,,Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJES výťahy aeskalátory, a.s. vo fáze rozvoja v rámci výzvy OPVaI MH/DP/2016/3.3.1-04. Podrobný opis a technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. vo fáze rozvoja   
Predmetom zákazky je obstaranie funkčného logického celku, ktorý obsahuje časti - subsystém, hardvér serverového prostredia a Monitorovacie stredisko s funkciou "call centra" v rámci oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK informačné a komunikačné produkty a služby, t.j. tvorba softvérových systémov, pričom priama väzba na predmetnú oblasť špecializácie bude zabezpečená prostredníctvom odberateľských vzťahov. Celý funkčný logický celok je predmetom projektu ,,Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. vo fáze rozvoja v rámci výzvy OPVaI MH/DP/2016/3.3.1-04. Podrobný opis a technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík
LukCom s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LukCom s.r.o. zavedením systému M.A.I.A.   
modernizácia technologického zariadenia Server, Rak a chladenie, Diskové pole na údaje, Hardvér k systému M.A.I.A. aSoftvér M.A.I.A. Technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
eTwo s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti eTwo, s.r.o. zavedením inovatívnych softvérových produktov   
inovatívnych softvérových produktov, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1. Logický celok pozostáva znasledujúcich technologických zariadení uvedených v prílohe č.1 skener zariadení, monitorovacie zariadenie,monitorovacie zariadenie s možnosťou riadenia,rozšírenie infraštruktúry s prenosom dát do DB, Systém kontrolyprevádzky, server. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy (VO2)   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy (VO2)   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov adarčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - software.   
Predmetom obstarávania je dodávka software ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesu v prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.1 Digitalizácia výrobného procesu - software. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť cyber-fyzikálne systémy   
Predmetom obstarávania je dodávka komplexného informačného podnikového systému a projektu kybernetickéhozabezpečenia ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesu v prevádzke na opracovanie kovovspoločnosti CSM Industry s.r.o.. Táto zákazka tvorí Logický celok č.3 Cyber-fyzikálne systémy. Podrobný popis atechnická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy
FRENESI s.r.o.
Zriadenie telekomunikačnej infraštruktúry a riadiaceho centra   
Predmetom dodávky je kompletné riešenie ako celok.  1/4 Hardvérová časť Softvérová časť
Softvérové balíky a informačné systémy
FRENESI s.r.o.
Zriadenie telekomunikačnej infraštruktúry a riadiaceho centra   
Predmetom dodávky je kompletné riešenie ako celok. Hardvérová časťSoftvérová časť
Softvérové balíky a informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie