Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV)vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenskéhovodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnejochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach nazabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskoršíchpredpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia(ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činností Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnejochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskoršíchpredpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) v rátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry   
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činností Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Softvérové vybavenie pre CAIM   
Softvér spoločnosti IDEAGEN, PLC. je existujúci produkt spracovaný podľa požiadaviek zadefinovaných členmi EAIG na základe dlhoročných skúseností európskych orgánov dohľadu.Spoločnosť IDEAGEN, PLC. zároveň priamo spolupracuje s EAIG na pravidelnej aktualizácii softvéru v zmysle meniacich sa právnych predpisov EÚ.Existujúci produkt je pravidelne aktualizovaný v zmysle meniacich sa právnych predpisov EÚ. Zároveň softvér poskytuje členským krajinám EÚ so súhlasom britského FRC (a za poplatok) možnosť prístupu ku knižniciam britského FRC určených pre kontroly audítorskej dokumentácie (file review inspection libraries).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy  >  Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie