Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIGSON, s.r.o.
Aplikácia na modelovanie procesov a CRM   
Zákazka bude spočívať v dodaní produktu - softvérovej aplikácie (a všetkých potrebných licencií k nej) na modelovaniepodnikových procesov výroby a predaja okien a dverí vrátane základnej CRM funkcionality (správy vzťahov sozákazníkmi). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na webovej adreseobstarávateľskej organizácie, uvedenej vyššie.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...
SOFIS, s.r.o.
Softvérové moduly na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejnej mienky V2   
Predmetom zákazky je dodanie softvérových modulov na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejnejmienky. Súčasťou predmetu zákazky je aj implementácia modulov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
RZET, s.r.o.
Dodávka SW – mapovanie a dokumentovanie v teréne   
Predmetom zákazky je dodávka softvérovej aplikácie (ďalej app) pre zmapovanie a zdokumentovanie požiadaviek navýrobnú zákazku a jej aktuálny stav plnenia priamo v teréne. Aplikácia využíva funkcie smartphonu alebo tabletu - GPS,fotoaparát, kameru a prístup na internet. Aplikácia vedie užívateľa ako zmapovať, zdokumentovať a zadať požiadavkypre práce strojov v teréne. Vytvorí virtuálnu prezentáciu požiadaviek na zákazku. Navzájom prepojené zariadenia cezinternet a mobilné siete,dostanú aplikáciou spracované informácie na centrálnom hardvéri.  Navrhovaný systém bude zabezpečovať súčinnosť firmy s vlastníkmi pozemkov, nájomcami, prevádzkovateľmi,objednávateľmi prác a subdodávateľmi, pre požadované výkony prác. App zabezpečí tok informácii a komunikáciu medzisubjektmi v systéme. Podľa požiadaviek sa pomocou app optimalizuje plánovanie zákaziek, presun strojov a riadenievýroby. App usmerňuje operátora stroja pri pohybe v teréne a poskytuje informácie pre výkon na zákazke. Operátorstroja pomocou app priebežne dokumentuje odvedenú prácu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na správu zariadení a súbor...
SOFIS, s.r.o.
Softvérové moduly na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejne mienky V2   
Predmetom zákazky je dodanie softvérových modulov na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejnejmienky. Súčasťou predmetu zákazky je aj implementácia modulov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
I.K.NOW s.r.o.
Softvérové riešenie na báze počítačovej simulácie   
Predmetom zákazky je Softvérové riešenie na báze počítačovej simulácie, ktoré môže byť adaptované, ako výukový nástroj pre rozvoj vedomostí a zručností pracovníkov v oblasti regionálnej správy, hospodárstva, plánovania a manažmentu ľudských zdrojov. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
DIGSON, s.r.o.
Aplikácia na modelovanie procesov a CRM   
Zákazka bude spočívať v dodaní produktu - softvérovej aplikácie (a všetkých potrebných licencií k nej) na modelovaniepodnikových procesov výroby a predaja okien a dverí vrátane základnej CRM funkcionality (správy vzťahov sozákazníkmi). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na webovej adreseobstarávateľskej organizácie, uvedenej vyššie.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...
Slovenský metrologický ústav
Licenčné a servisné služby pre informačný systém SPIN   
Zabezpečenie licencie, podpory a ďalších vybraných s tým súvisiacich služieb vo vzťahu k informačného systému SPINpre potreby SMÚ
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na finančnú analýzu a pre...
GASTRO - HAAL, s.r.o.
Inovácia produkčného procesu prostredníctvom zavedenia informačného systému do výrobného podniku   
Predmetom zákazky je nákup softvéru vrátane licencii a školenia súvisiace so zavedením informačného systému do výroby v rámci projektu Obstaranie inovatívnej technológie pre GASTRO - HAAL, s.r.o.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na správu zariadení a súbor...
GASTRO - HAAL, s.r.o.
Inovácia produkčného procesu prostredníctvom zavedenia informačného systému do výrobného podniku   
Predmetom zákazky je nákup softvéru vrátane licencii a školenia súvisiace so zavedením informačného systému dovýroby v rámci projektu Obstaranie inovatívnej technológie pre GASTRO - HAAL, s.r.o.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na správu zariadení a súbor...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou. Modul na evidenciu zmlúv a objednávok EZO sprehľadní a zjednoduší práce pri zadávaní a schvaľovaní požiadaviek. Modul umožní tvorbu, generovanie, evidenciu a spracovávanie zmlúv a objednávok až po sledovanie čerpania limitov zmlúv a objednávok. Modul umožňuje automatizované generovanie dokladov z požiadaviek na nákup. Riešenie umožňuje okamžitý prehľad o stave, rozpracovanosti požiadaviek na obstarávanie aj vo väzbe na účtovnú evidenciu a rozpočet. Modul DOPRAVA umožňuje sledovať prevádzku a vyhodnocovanie jázd a výkonov osobných, nákladných vozidiel a prívesov. Sprehľadní a uľahčí prácu na mesačných výkazoch jednotlivých vozidiel, eviduje faktúry za servis a rôzne nákupy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na finančnú analýzu a pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie