Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola v.1 - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí,navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ichkaždodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI – Informačný systém rušňovodiča ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby spojené s dodaním aplikácie pre rušňovodiča ZSSKCARGO tak, aby po jeho nasadení boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenuinformácií medzi subjektami železničného dopravného systému, zadefinované v nariadení EK 1305/2014/ES otechnických špecifikáciách interoperability pre subsystém telematických aplikácií v železničnej nákladnej doprave a tonajmä v časti Train Ready.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy
KREATIVA s.r.o.
Rozšírenie výroby tlače reklamných predmetov v najmenej rozvinutých regiónoch - KREATIVA s. r. o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti LOGICKÝ CELOK Č. 1 - SOFTVÉR LOGICKÝ CELOK Č. 2 - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
TOMARK, s.r.o.
Softvérové vybavenie pre evidenciu a riadenie výroby v TOMARK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka softvérového balíka pre evidenciu a riadenie výroby, t.z. riešenia na mieru podľa požiadaviek spoločnosti TOMARK, s.r.o.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
TATRAVAGÓNKA a.s.
Monitorovací systém pre inteligentnú logistiku   
Predmetom zákazky je dodanie komplexného systému, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovaťlogistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny vprocesoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
AGRO TAMI, a.s.
Centrálny systém riadenia a monitorovania výroby   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky centrálneho systému riadenia a monitorovania výroby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
AntoniaLifestyle28, s.r.o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér   
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zavedenie nástroja automatizácie podnikania v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov- softvér   
Predmetom zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať zákonom stanovené dokumenty v maximálnom stupni bezpečnosti. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
AntoniaLifestyle28, s.r.o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér   
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii odklienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presnášpecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Aukcie.sk s. r. o.
Komplexná multijazyčne orientovaná aukčná platforma s prvkami trojvrstvovej architektúry   
Predmetom dodávky je aukčné internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným používateľom obchodný areklamný priestor (možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb). Presná špecifikácia predmetu zákazkyje uvedená v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí,navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ichkaždodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy (VO2)   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie