Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TATRAVAGÓNKA a.s.
Monitorovací systém pre inteligentnú logistiku   
Predmetom zákazky je dodanie komplexného systému, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovaťlogistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny vprocesoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
AGRO TAMI, a.s.
Centrálny systém riadenia a monitorovania výroby   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky centrálneho systému riadenia a monitorovania výroby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
AntoniaLifestyle28, s.r.o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér   
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zavedenie nástroja automatizácie podnikania v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov- softvér   
Predmetom zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať zákonom stanovené dokumenty v maximálnom stupni bezpečnosti. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
AntoniaLifestyle28, s.r.o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér   
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii odklienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presnášpecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Aukcie.sk s. r. o.
Komplexná multijazyčne orientovaná aukčná platforma s prvkami trojvrstvovej architektúry   
Predmetom dodávky je aukčné internetové obchodné centrum poskytujúce registrovaným používateľom obchodný areklamný priestor (možnosť výhodného nákupu alebo predaja tovarov a služieb). Presná špecifikácia predmetu zákazkyje uvedená v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
VaM a priatelia, s.r.o.
Moderná materská škola - softvér   
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí,navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ichkaždodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ arodičmi.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
LevoTek s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie služieb firmy o zahraničné trhy (VO2)   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - obchodnej platformy na personalizáciu a predaj textilných výrobkov a darčekov pomocou vytvoreného riešenia. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
BlackBerry, s.r.o.
Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym (VO2)   
Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - inteligentnej fitness aplikácie. Podrobná technická špecifikácia je uvedená vSúťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby pre zabezpečenie úpravy funkcionalítprevádzkového a dispečerského informačného systému Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) tak,aby po nasadení zmien boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenu informáciímedzi subjektami železničného dopravného systému, zadefinované v nariadení EK 1305/2014/ES o technickýchšpecifikáciách interoperability pre subsystém telematických aplikácií v železničnej nákladnej doprave. Predmet zákazky nie je rozdelený na dve samostatné časti, ale predmet zákazky bude realizovaný v dvoch hlavných anavzájom súvisiacich aktivitách, a to -Aktivita č.1 Implementácia TAF TSI v Informačnom systéme pre podporu prevádzky ZSSK CARGO (ISP), -Aktivita č.2 Implementácia TAF TSI vo Vlakovom dispečerskom systéme ZSSK CARGO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy
TOMARK, s.r.o.
Softvérové vybavenie pre evidenciu a riadenie výroby v TOMARK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka softvérového balíka pre evidenciu a riadenie výroby, t.z. riešenia na mieru podľapožiadaviek spoločnosti TOMARK, s.r.o.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Octago II s.r.o.
Aplikácia na tvorbu prieskumov - Octago II s.r.o. (VO2)   
Predmetom verejného obstarávania je nákup inovatívneho softvéru. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov. 1/4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie