Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40   
Predmetom zákazky je rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT40, vrátaneprechodu na topológiu klient - server, migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovnýchstaníc do topológie klient - server, optimalizácia a nastavenie systémových parametrov, integrácia servera do existujúcejsystémovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia plnej kompatibility a pripojenia s existujúcim prístrojom PET/CTBiograph mCT 40. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40   
Predmetom zákazky je rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40, vrátaneprechodu na topológiu klient - server, migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovnýchstaníc do topológie klient - server, optimalizácia a nastavenie systémových parametrov, integrácia servera do existujúcejsystémovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia plnej kompatibility a pripojenia s existujúcim prístrojom PET/CTBiograph mCT 40. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup hardvéru a softvéru a jeho súčastí pre telerádiológiu.  Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v príloheč. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
AP2 s.r.o.
Expertný systém pre biomedicínu   
Predmetom zákazky je softvérové riešenie na báze umelej inteligencie, ktoré umožní budovať expertný systém na prípravu personalizovanej metabolickej intervencie, s cieľom predchádzať na molekulárnej úrovni príčinám degeneratívnych ochorení, a ktorý môže byť súčasne využitý ako výukový nástroj v pre- a postgraduálnom štúdiu. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie