Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
Adrián Nagy - ADOREX
ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ADRIÁN NAGY - ADOREX   
Predmetom zákazky je dodávka 5 logických celkov v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované - podľa špecifikácie v kapitole SP Opis predmetu zákazky. Logický celok č. 1 - Technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok Logický celok č.2 - Technologická linka na lúpanie a triedenie šupkových tekvicových jadierok Logický celok č.3 Technologická linka na kontinuálne praženie tekvicových jadierok Logický celok č.4 - Automatická baliaca linka na balenie tekvicových jadierok do rôznych balení v rozmedzí 100 -1000 g Logický celok č. 5 Oceľový kontajner na skladovanie a manipuláciu
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie...
Spojená škola
Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky   
Časť č.1 Lesnícka technika 2.1a Traktor kolesový a naviják1ks 2.1b Príves vyvážací traktorový1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č.2 Poľnohospodárska technika 2.2a Traktor kolesový1ks 2.2b Nesený mulčovač1ks 2.2c Sejačka na obiloviny1ks 2.2d Závesný postrekovač1ks 2.2e Nesený pluh1ks 2.2f Traktorový príves1ks 2.2g Diskový podmietač1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č.3 Sušička obilovín 2.3 Sušička obilovín1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).  Časť č.4 Malotraktor 2.4 Malotraktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4).  Časť č.5 Stacionárna pásová píla  1/7 2.5 Stacionárna pásová píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5).  Časť č.6 Záhradný traktor 2.6 Záhradný traktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6).
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Spojená škola
Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky   
Časť č.1 Lesnícka technika 2.1a Traktor kolesový a naviják1ks 2.1b Príves vyvážací traktorový1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č.2 Poľnohospodárska technika 2.2a Traktor kolesový1ks 2.2b Nesený mulčovač1ks 2.2c Sejačka na obiloviny1ks 2.2d Závesný postrekovač1ks 2.2e Nesený pluh1ks 2.2f Traktorový príves1ks 2.2g Diskový podmietač1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č.3 Sušička obilovín 2.3 Sušička obilovín1ks  1/6 Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).  Časť č.4 Malotraktor 2.4 Malotraktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4).  Časť č.5 Stacionárna pásová píla 2.5 Stacionárna pásová píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5).  Časť č.6 Záhradný traktor 2.6 Záhradný traktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6).
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom (podvozok 1 ks,hydraulické teleskopické rameno 1 ks, kosacia hlavica 1 ks).
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná lanovka s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka malej lesnej lanovky s nosičom lanovky (univerzálnymkolesovýmtraktorom), mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre stavbu lanovky iba do kopca,mechanickým lanovkovýmvozíkom určeným pre univerzálnu stavbu lanovky, mechanickým lanovkovýmvozíkom s vysúvaním lana z vozíkaurčeného pre stavbu univerzálnu a lanovkového vozíka s nútenýmvysúvaním lana z vozíka určeného pre univerzálnustavbu lanovky vrátane daňových poplatkov a ďalšíchnákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladovdopravy na miesto plnenia, vykonaniapredpredajného servisu, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržby, servisnéhozošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva preplnohodnotnúprevádzku lesnej lanovky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Adrián Nagy - ADOREX
ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ADRIÁN NAGY - ADOREX   
Predmetom zákazky je dodávka 5 logických celkov v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko -funkčné parametre špecifikované - podľa špecifikácie v kapitole SP Opis predmetu zákazky.   Logický celok č. 1 - Technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok Logický celok č.2 - Technologická linka na lúpanie a triedenie šupkových tekvicových jadierok Logický celok č.3 Technologická linka na kontinuálne praženie tekvicových jadierok Logický celok č.4 - Automatická baliaca linka na balenie tekvicových jadierok do rôznych balení v rozmedzí 100 -1000 g Logický celok č. 5 Oceľový kontajner na skladovanie a manipuláciu
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie...
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná lanovka s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka malej lesnej lanovky s nosičom lanovky (univerzálnym kolesovýmtraktorom), mechanickým lanovkovým vozíkom určeným pre stavbu lanovky iba do kopca, mechanickým lanovkovýmvozíkom určeným pre univerzálnu stavbu lanovky, mechanickým lanovkovým vozíkom s vysúvaním lana z vozíkaurčeného pre stavbu univerzálnu a lanovkového vozíka s núteným vysúvaním lana z vozíka určeného pre univerzálnustavbu lanovky vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladovdopravy na miesto plnenia, vykonania predpredajného servisu, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva preplnohodnotnú prevádzku lesnej lanovky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Obec Lužianky
Kolesový traktor s integrovaným pevne zabudovaným bezpečnostným systémom s min. 6-cestného zabezpečenia s príslušenstvom   
Traktorový náves 1 kus II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota 10 946,67 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Trvanie v dňoch: 10 II.2.10) Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia Časť: 3
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom (podvozok 1 ks,hydraulické teleskopické rameno 1 ks, kosacia hlavica 1 ks).
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s. r. o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
B & J Bussiness house, s.r.o.
Obstaranie technického a technologického vybavenia na chov včiel   
Predmetom zákazky je obstaranie technického a technologického vybavenia na chov včiel pre novovznikajúcu prevádzkuobstarávateľa podľa § 7. Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje obstarávaný tovar v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Včelárske mechanizmy
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s. r. o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
Adrian Nagy - ADOREX
Čistenie, triedenie, lúpanie, praženie a balenie tekvicových jadierok   
Predmetom zákazky bude dodávka montáž a zaškolenie obsluhy technológie na čistenie, triedenie, praženie a balenietekvicových jadierok. Dodávka bude pozostávať z piatich zariadení  1/4 -Technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok -Technologická linka na optické čistenie a triedenie tekvicových jadierok -Technologická linka na lúpanie a triedenie šupkových tekvicových jadierok -Technologická linka na kontinuálne praženie tekvicových jadierok -Automatická dávkovacia váha. Podrobne bude predmet zákazky popísaný v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie