Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 160 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TECHNOCOLOR, s.r.o.
Zariadenia na povrchovú úpravu   
Logický celok 1 Otryskávací box  Jedná sa o uzavretú kabínu s vlastnou recykláciou abrazíva, filtráciou abrazíva. Umožňuje odstraňovanie povrchovejkorózie, starej náterovej hmoty. Celý tento proces prebieha v uzavretej kabíne , kde je oddelená prachová zložka, ktoráje zachytávaná do filtrov.   Logický celok 2 Striekací box  Ide o uzavretú kabínu, ktorá umožňuje filtráciu a ohrev vzduchu. Používa sa pri nanášaní farieb. V tomto procese jeoddelená náterová látka, ktorá nepriľne k lakovanému predmetu zachytávaná do série filtrov.  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.1_Technická špecifikácia - Logický celok 1a Logický celok 2).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žilina
Dodávka kompostérov pre domácnosti   
Počet ks 5000, Objem minimálne 600 litrov, Vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu, váha a stabilitaminimálne 10 kg., hrúbka stien (nie duté) pre dosiahnutie vhodnej odolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciámminimálne 5 mm, kompostér vybavený vetracími otvormi, odolný voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 C a UVŽiareniu, vyberanie kompostu cez dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke steny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žilina
Škatule na kompost   
Škatule na kompost
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žilina
Dodávka kompostérov pre domácnosti   
Počet ks 5000, Objem minimálne 600 litrov, Vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu, váha a stabilitaminimálne 10 kg., hrúbka stien (nie duté) pre dosiahnutie vhodnej odolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciámminimálne 5 mm, kompostér vybavený vetracími otvormi, odolný voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 C a UVŽiareniu, vyberanie kompostu cez dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke steny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Jatov
Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov   
Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Svinná
Nákup domácich plastových kompostérov   
Nákup domácich plastových kompostérov. Ide o investíciu do infraštruktúry odpadového hospodárstva, vďaka ktorej sazefektívni existujúci systém separovania a to o BRKO, zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadov určených nadruhotné spracovanie a zníži sa množstvo zmesového komunálneho odpadu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Kompostéry   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Kompostéry   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Nákup kompostérov   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Súľov - Hradná
[Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná   
Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Znižovanie vznikubiologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná a to nasledovne Záhradný kompostér typ 1 100 ks Záhradný kompostér typ 2 190 ks Záhradný kompostér typ 3 190 ks Záhradný kompostér typ 4 280 ks Záhradný kompostér typ 5 60 ks Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetuzákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žarnovica
Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica   
Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica a tonasledovne Kompostér typ 1 212 ks Kompostér typ 2 205 ks Kompostér typ 3 152 ks Kompostér typ 4 84 ks Kompostér typ 5 180 ks Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetuzákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Košúty
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty   
Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti a pre potreby obce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Súľov - Hradná
Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná   
Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná a to nasledovne Záhradný kompostér typ 1 100 ks Záhradný kompostér typ 2 190 ks Záhradný kompostér typ 3 190 ks Záhradný kompostér typ 4 280 ks Záhradný kompostér typ 5 60 ks Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach   
Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť zmluvu o obstaraní záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKOčo zahrňuje činnosti opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach. Cieľom tejto súťaže jenájsť dodávateľa environmentálne výhodnejších alternatív produktov kompostérov a súvisiacich služieb najmä z oblastienvironmentálneho manažmentu a vzdelávania v nadväznosti na už zavedený spôsob nakladania s odpadom tak, aby sadosiahlo znižovanie skládkových množstiev vyvážaného odpadu ktoré bude najlepšie zodpovedať za plánované obdobiecieľom výzvy OP KŽP P01-SC111-2017-23 a Plánu odpadového hospodárstva 2016-2020 , Výsledkom domovéhokompostovania je tzv. domáci kompost, aplikovaný na vlastný pozemok, ktorý nie je predmetom predaja a nie je pretoani povinná jeho certifikácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z.z. Záhradnýkompostér je nádoba z dreva (paliet), pletiva, alebo plastový termokompostér. V plastovom kompostéry vďaka vyššejteplote a stabilnejšej vlhkosti prebieha kompostovanie rýchlejšie,.  Kompostovanie vyžaduje dodržiavanie správnych postupov pri kompostovaní, disciplinovaný a zodpovedný prístupobyvateľov obce.Nakoľko je rozpočet obmedzený v rámci tohto verejného obstarávania však popri výbere kompostéra vnajlepšej cene nám ide aj o zlepšenie osvety obyvateľov kde predpokladáme od účastníkov v rámci ŕozpočtu vzdelávanieverejnosti (informovanie formou letákov, kurzov, prednášok o výhodách a prínosoch domáceho kompostovania, osprávnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu) ako aj o možnostiach ekonomickej motivácie(úľava na miestnom poplatku za odpad, množstvový zber a pod.)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Námestovo
Záhradný kompostér   
Predmetom zákazky je dodávka záhradného kompostéra.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie