Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 159 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Čierne
Čierne: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom zakazky je dodavka dvoch typov škátůľ na kompost pre zabezpečenie potrieb obce Čierne na predchádzanievzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Čierne
Čierne: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom zakazky je dodavka dvoch typov skatul na kompost pre zabezpecenie potrieb obce Cierne na predchadzanievzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žilina
Dodávka kompostérov pre domácnosti   
Počet ks 5000, Objem minimálne 600 litrov, Vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu, váha a stabilitaminimálne 10 kg., hrúbka stien (nie duté) pre dosiahnutie vhodnej odolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciámminimálne 5 mm, kompostér vybavený vetracími otvormi, odolný voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 C a UVŽiareniu, vyberanie kompostu cez dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke steny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žilina
Dodávka kompostérov pre domácnosti   
Počet ks 5000, Objem minimálne 600 litrov, Vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu, váha a stabilitaminimálne 10 kg., hrúbka stien (nie duté) pre dosiahnutie vhodnej odolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciámminimálne 5 mm, kompostér vybavený vetracími otvormi, odolný voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 C a UVŽiareniu, vyberanie kompostu cez dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke steny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žarnovica
Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica   
Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica a tonasledovne Kompostér typ 1 212 ks Kompostér typ 2 205 ks Kompostér typ 3 152 ks Kompostér typ 4 84 ks Kompostér typ 5 180 ks Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetuzákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Žarnovica
Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica   
Predmetom zákazky je dodanie kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia v rámci projektu Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica a to nasledovne Kompostér typ 1 212 ks Kompostér typ 2 205 ks Kompostér typ 3 152 ks Kompostér typ 4 84 ks Kompostér typ 5 180 ks Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Kompostéry   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Kompostéry   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Krásno nad Kysucou
Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Krásno nad Kysucou
Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Dolné Vestenice
Kompostéry pre obec Dolné Vestenice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie,informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Dolné Vestenice
Kompostéry pre obec Dolné Vestenice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Jasenov
Kompostéry pre Obec Jasenov   
Verejný obstarávateľ Obec Jasenov - požaduje dodanie predmetu zákazky 521 ks kompostérov pre obec Jasenov vzáujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovanéhoprostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného OP Kvalita životnéhoprostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnejinfraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavkyenvironmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámecuvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu naopätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, výzva číslo OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Jasenov
Kompostéry pre Obec Jasenov   
Verejný obstarávateľ Obec Jasenov - požaduje dodanie predmetu zákazky 521 ks kompostérov pre obec Jasenov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu naopätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, výzva číslo OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Močenok
Kompostéry pre obec Močenok   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie