Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 162 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Vrútky
Záhradné kompostéry   
Predmetom zákazky je v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dodanie škatúľ na kompost 200 ks x 700 l, 850 ks x 1 050 l. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Východná
Nákup kompostérov   
Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérovs objemom 1 400 l pre potreby obce. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
Obstaranie záhradných kompostérov   
Predmetom zákazky je dodanie škátúľ na kompost pre samosprávy Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Novoť
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Krásno nad Kysucou
Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Zákamenné
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom zákazky bolo dodanie záhradných kompostérov pre obec Zákamenné vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Podolie
Kompostéry pre obec Podolie   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Močenok
Kompostéry pre obec Močenok   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Myjava
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Oravská Polhora
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Dodanie škatúľ na kompostovanie
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Bojnice
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie mikroregiónu BESKYD
Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD   
Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu BESKYD - požaduje dodanie predmetu zákazky 1 285 ks kompostérov preobce Združenia mikroregiónu BESKYD podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom NFP z prostriedkov EÚ- OP KŽP, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, výzva číslo OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie mikroregiónu
Kompostéry pre Združenie mikroregiónu „KAŠTIELIK“   
Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK - požaduje dodanie predmetu zákazky 548 ks kompostérov preobce Združenia mikroregiónu KAŠTIELIK podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku BRKO, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ - OP KŽP,Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, výzva číslo OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Jasenov
Kompostéry pre Obec Jasenov   
Verejný obstarávateľ Obec Jasenov - požaduje dodanie predmetu zákazky 521 ks kompostérov pre obec Jasenov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu naopätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, výzva číslo OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie