Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
KOVOAMB, s.r.o.
Športovo - rehabilitačné centrum   
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom zákazky pre jednotlivé časti je dodávka Časť 1 Rehabilitačné stroje a zariadenia Časť 2 Športové stroje a zariadenia Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
LARI SK, s.r.o.
Kardio a silové zariadenia pre fitnescentrum LARI SK, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka kardio a silového zariadenia pre fitnescentrum LARI SK s.r.o. Výber zariadení do novéhofitness centra ako celok pre zabezpečenie úplne nového, inovatívneho servisu poskytovania dokonalých služieb v oblastirekonvalescencie, rehabilitácie, športovej prípravy pre profesionálnych športovcov, trénovanie záchranných zložiek. Výber zariadení a ich charakter je zostavený tak, aby celkové riešenie dokázalo zabezpečiť plný rozsah precvičenia každej telesnej partie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
Peter Matuška
Vybudovanie komplexného športového centra s prvkami hi-tech technológií   
Predmetom je obstaranie vybavenia športového centra vrátane IT technológií. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetuzákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ľadu.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ľadu.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to vrozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
Občianske združenie LILIUM
Výzva na predkladanie ponúk_Športová výbava_Na vode a po skalách po Slovensku   
Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákupšportovej výbavy podľa prílohy č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka našportovú výbavu.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
G KLUB, s.r.o.
Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.   
Posilňovacie zariadenia
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
Olymp Pro Fitness s.r.o.
Podpora rastu konkurencieschopnosti spoločnosti Olymp Pro Fitness s.r.o.   
Predmetom zákazky je tento logický celok  Logický celok č. 1 Zariadenie do fitness centra - 1 kpl  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
SZĽH Infra, s.r.o.
SZĽH infra - hokejové strelnice   
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie hokejových strelníc.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Bowling Academy, s.r.o.
Technológia bowlingových dráh a príslušenstvo   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia technológie 8 bowlingových dráh s príslušenstvom. Podrobne v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Vybavenie na golf a bowling
Občianske združenie LILIUM
Výzva na predkladanie ponúk_Športová výbava_Na vode a po skalách po Slovensku   
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákupšportovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka našportovú výbavu.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
SZĽH Infra, s.r.o.
SZĽH infra - dodanie strojov na úpravu ľadu   
Predmetom zákazky je dodanie strojov na úpravu ľadu na miesto určenia vrátane zaškolenia obsluhy podľa požiadaviekuvedených v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
ELMAR - SK, s.r.o.
Bowling   
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technológie dvoch bowlingových dráh s bezlakovou technológiou stavačov spríslušenstvom, jej inštalácia, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Vybavenie na golf a bowling
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie