Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 544 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody   
Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
VVN a VN vypínače1. stupeň - VVN vypínače   
VVN vypínače sa používajú vo vonkajších spínacích elektrických staniciach a slúžia na spínanie elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice pod napätím, za účelom vykonania zmien v zapojení, revízie alebo údržby. Vypínače musia byť schopné spínať aj skratové prúdy. Vypínač je elektrickým blokovaním viazaný s ďalšími zariadeniamiv elektrickej stanici, tak aby nebolo možné vykonať nevhodnú manipuláciu. Vypínače sú ovládané jedným alebo viacerými pohonmi umiestnenými na spoločnom oceľovom ráme spoločne s ovládacou skriňou. Tieto pohony musia byť ovládateľné miestne ale aj diaľkovo.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Oceľové priehradové podperné body VVN   
Predmetom zákazky sú VVN mrežové stožiare skrutkované - nosné (N), rohové (R), výstužné (V), rohové výstužné (RV)prípadne koncové (Ko) podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VVN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol   
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600013419 - III. kv. 2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1   
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014327 - III. kv. 2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové zmesi II   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia aleboodber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov   
Priehradové pozinkované stožiare VVN - oceľová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná z valcovaných rovnoramenných uholníkov a plechov, oceľ kvality S355, skrutky podľa DIN 7990, matice podľa DIN 555, podložky podľa DIN 126, DIN 127, DIN 7989 oceľ kvality 8.8. Stožiar pozostáva z drieku hlavice s konzolami, držiakom zemnéholana a základového dielu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 3.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV   
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV - predmetné stožiare slúžia ako nosné, rohové kotevné akoncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Lomový kameň   
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok od 01.07.2019 do 30.09.2019, III. Q 2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 3Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Východoslovenská distribučná, a. s.
Stožiare z predpätého betónu   
Stožiare z predpätého betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie el. vedenianízkeho a vysokého napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc do 45 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Žilinský samosprávny kraj
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny AC 11 0, II. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Predmetom zákazky je aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva na miesto realizácie stavebných prác. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové podperné body II   
Predmetom zákazky sú predpäté stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie