Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 478 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti   
Rovinné konzoly a oceľové súčasti slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Stožiare z predpätého betónu   
Stožiare z predpätého betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie el. vedenianízkeho a vysokého napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc do 45 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 2.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV   
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV - predmetné stožiare slúžia ako nosné, rohové kotevné akoncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1   
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600011712 II. kv. 2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol   
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600013419 - II. kv. 2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručeniaobjednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľatoho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov   
Dodanie náterových farieb
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
DNS1 - stavebné materiály 2018-2019   
Dynamický nákupný systém na nákup stavebných materiálov potrebných na bežnú činnosť verejného obstarávateľa vskupinách - 440 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrickýchprístrojov), 441 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 442 Konštrukčné výrobky, 443 Káble, drôty a súvisiacevýrobky, 444 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely, 445 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny,446 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia, 448 Náterové farby, laky a tmely, 449Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...
Slovenské elektrárne, a.s.
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1   
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a...  >  Vápenec, sadrovec a krieda
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón   
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre jednotlivé lokality špecifikované v predmete zákazky. Doprava bude zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Bližší popis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Fólie pre zariadenia na balenie mincí   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa fólie do zariadení na spracovanie a balenie euromincí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Východoslovenská distribučná, a. s.
Stožiare z predpätého betónu   
Stožiare z predpätého betónu s dodávkou na sklad a na jednotlivé stavby - miesta určenia v regiónoch patriacich dopôsobnosti Východoslovenskej distribučnej, a.s..
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Mesto Nové Zámky
Betónovo - kovový box na kontajnery   
Predmetom zákazky je dodávka betónovo kovových boxov na kontajnery v celkovom množstve 274 ks. Opis predmetuzákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažnýchpodkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie