Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3562 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Sobotište
Prestavba budovy na bytový dom, Sobotište, č.p. 102/1, 102/7   
Predmetom zákazky je prestavba budovy, Navrhovaná prestavba budovy na bytový dom spočíva v zmene dispozícieobjektu, zateplení obvodových stien, rekonštrukcia strechy a kompletnej výmeny rozvodov všetkých inžinierskych sietí. Rozmery objektu ostávajú pôvodné, t.z. pôdorys tvaru U s rozmermi 41,2 x 18,80 m. Celková výška objektu je navýšená o tepelnú izoláciu strechy a je cca 8,32 m pri atike strechy. Obvodové zvislé konštrukcie sú pôvodné hrúbky 400mm.Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z EPS šedý hr.140 mm. Strešná konštrukcia ostáva pôvodná a na ňu sa zrealizujú nové vrstvy plochej strechy. Na zateplenie strechy sa použije tepelná izolácia z EPS hr. 300mm.Na zateplenie podláh v INP sa použijú tepelnoizolačné dosky POLYSTYRÉN 100S hr. 80 mm. Pôvodné vrstvy podlahyostanú zachované.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Markovce
Modulový pavilón ZŠ Markovce   
Predmetom zákazky je realizácia novostavby modulového pavilónu ZŠ Markovce, vrátane inžinierskych sietí a spevnených plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Malacky
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne   
Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Obchodnej Akadémie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Pistoriho palác v Bratislave - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí   
Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí v objekte Pistoriho paláca v Bratislave, Štefánikova ulica č. 25 ako neoddeliteľná súčasť celkovej obnovy fasád
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Pistoriho palác v Bratislave - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí   
Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí v objekte Pistoriho paláca v Bratislave, Štefánikova ulica č. 25- ako neoddeliteľná súčasť celkovej obnovy fasád
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Číž
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti   
Obnova je za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Na zníženieenergetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií, vnútornej tepelnej pohody a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatreniazateplenie obvodového plášťazateplenie strechy a výmena strešnej krytinyvýmena otvorových konštrukciírekonštrukcia zdroja tepla a vykurovacích teliesinštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickévyváženie vykurovacej sústavy budovyvýmena svetelných zdrojov za LEDinštalácia termodynamických panelov na podporu kúrenia a prípravu TÚV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Sobrance, klientske centrum stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je vybudovať pracovisko prvého kontaktu klientske centrum v priestoroch objektu Okresného úradu v Sobranciach v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kežmarok
Zateplenie objektu Základnej školy a telocvične Ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zateplenie objektu Základnej školy a telocvične Ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa objektu základnej školy kontaktným zatepľovacím systémom. Hlavným účelom je zlepšiť celkovú energetickú bilanciu budovy, pri spotrebe energie na vykurovanie objektu znížením tepelných strát učebných priestorov cez obvodový plášť.Základné identifikačné údajeZateplená plocha (plášť) - hr. 100 mm - 2 546,98 m2.Zateplená plocha (ostenia, nadpražia) - hr. 30 mm - 268,98 m2.Zateplená plocha (soklové murivo) - hr. 50 mm 306,15 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia plynovej kotolne UMB, Komenského 20, Banská Bystrica - II. etapa - SO 04 - Rekonštrukcia vzduchotechniky pre aulu.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vzduchotechniky auly v areáli UMB na Právnickej fakulte, Komenského 20 vBanskej Bystrici. Priestory auly sa nachádzajú na prízemí pri vestibule objektu PrF UMB.Navrhuje sa vzduchotechnika auly tak, aby sa zabezpečila požadovaná hygiena a kvalita prostredia a rešpektovali sa smernice pre navrhovanie VZT zariadení.Rekonštrukcia vzduchotechniky auly spočíva v čiastočnej demontáži VZT potrubia a dodávke a montáži novejtechnológie v zmysle projektovej dokumentácie.vzduchotechnika chladenie a kúrenie pre priestory auly, s dôrazom na zabezpečenie prívodu potrebného množstvačistého čerstvého vzduchu do priestoru, ako aj zabezpečenie požadovaných parametrov teploty a kvalityprevádzkový rozvod silnoprúdu a meranie a regulácia MaR zdravotechnika - ZTI
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pleš
Multifunkčné ihrisko v obci Pleš   
Multifunkčné ihrisko v obci Pleš. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Moldava nad Bodvou
Materská škola – rozšírenie kapacity a zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Materskej školy na ulici Československej armády 22, Moldava nad Bodvou, súčasťou ktorej je aj zateplenie objektu, výmena okien a dverí, výmena a zateplenie strešnej konštrukcie a rekonštrukcia vykurovacieho systému na základe projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levice
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciachprostredníctvom realizácie stavebných aktivít zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmena otvorovýchkonštrukcií, bezbariér. vstup a ostatné súvisiace výdavky s dopadom na zníženie energetickej náročnosti, a tohydraulické vyregulovanie, rekuperácia.Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Skokanovo, s.r.o.
Ubytovací objekt na parc. KN-C.č. 1885, Hrabušice, Hrabušická Píla   
Predmetom je rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia. Blizsie info v bode II.2.4) a v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jaroslav Sivý - SIBA
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE SPRACOVANIE MLIEKA – RODINNÁ FARMA MYSLINA   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia objektu pre spracovanie mlieka na rodinnej farme Myslina spolu s obstaraním technológie do spracovateľskej prevádzky mlieka na výrobu mliečnych produktov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie