Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Neded
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“   
Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy,  1/4 - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích telies a rozvodov ÚK, - výmena kompletnej elektroinštalácie a bleskozvodu objektu, -vybudovanie nových rozvodov vody, TÚV, kanalizácie a plynofikácie budovy vrátane inštalačného kanálu, lapačov tukua revíznych šácht splaškovej kanalizácie, -vybudovanie nového vnútro areálového odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Neded
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“   
Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroja tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích telies a rozvodov ÚK, - výmena kompletnej elektroinštalácie a bleskozvodu objektu, - vybudovanie nových rozvodov vody, TÚV, kanalizácie a plynofikácie budovy vrátane inštalačného kanálu, lapačov tukua revíznych šácht splaškovej kanalizácie, - vybudovanie nového vnútro areálového odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Neded
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“   
Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroja tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích telies a rozvodov ÚK, - výmena kompletnej elektroinštalácie a bleskozvodu objektu, - vybudovanie nových rozvodov vody, TÚV, kanalizácie a plynofikácie budovy vrátane inštalačného kanálu, lapačov tukua revíznych šácht splaškovej kanalizácie, - vybudovanie nového vnútro areálového odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Neded
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu,  1/4 -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT a rozvodov, -prístavba existujúcej stavby zastrešenie vchodu pomocou prístrešku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Neded
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT a rozvodov, -prístavba existujúcej stavby zastrešenie vchodu pomocou prístrešku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno.Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie súnavrhnuté nové.  Predkladaná projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy - výmenu odpadových potrubí žľabového systému  - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - výmenu zdroja tepla, výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies - úprava osvetlenia výmenu svietidiel za LED  Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebnériešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien. Zastavaná plocha budovy1262,9 m2   ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  1/5 SO 01 Budova kultúrneho domu Účelom zadania je zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových stien, strešnej konštrukcie a výplni otvorov, azlepšenie technického stavu stavebných konštrukcií. Existujúce stenové, strešné, okenné a dverné konštrukcienezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám konštrukcii. Cieľom bolo zabezpečiť zvýšenie ich tepelnotechnickejkvality zlepšiť hodnoty tepelných odporov a súčinitele prechodu tepla. Zateplením fasády a strechy sa zvýši technickákvalita objektu a dosiahneme úsporu energie. Výmenou okien sa znižuje aj hlučnosť v interiéri. S rekonštrukciouústredného vykurovania dosiahneme úsporu energie. Projekt rieši výmenu zdrojov tepla, ktoré sú aj technicky ajmorálne zastaralé. S výmenou pôvodných svietidiel za LED svietidlá sa zníži potreba energie na osvetlenie.
Stavebné práce
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno.Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie súnavrhnuté nové.  Predkladaná projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy - výmenu odpadových potrubí žľabového systému  - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - výmenu zdroja tepla, výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies - úprava osvetlenia výmenu svietidiel za LED  Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebnériešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien. Zastavaná plocha budovy1262,9 m2
Stavebné práce
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy - výmenu odpadových potrubí žľabového systému - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - výmenu zdroja tepla, výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies - úprava osvetlenia výmenu svietidiel za LED
Stavebné práce
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy - výmenu odpadových potrubí žľabového systému - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - výmenu zdroja tepla, výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies - úprava osvetlenia výmenu svietidiel za LED Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebné riešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien. Zastavaná plocha budovy1262,9 m2
Stavebné práce
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno.Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie súnavrhnuté nové.  Predkladaná projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy - výmenu odpadových potrubí žľabového systému  - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - úprava osvetlenia výmenu svietidiel za LED  Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebnériešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien. Zastavaná plocha budovy1262,9 m2
Stavebné práce
Mesto Fiľakovo
„Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo   
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia budovy materskej školy. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti B.1 súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Fiľakovo
„Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo   
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia budovy materskej školy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove“   
Úlohou projektu je zvýšenie energetickej účinnosti budovy MSKS v Kolárove, ktorá sa týka výmeny všetkých jestvujúcichokenných a dverných výplní na obvodovej fasáde za nové s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, dodatočnézateplenie strešnej konštrukcie a stropu nad suterénom. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách v roku 2017 a 2018 nasledovne   Názov objektuEtapaTermín a rok realizácie  Výmena okien, dverí, zasklených stien, zateplenie fasády vstupu I.do 10/2017 Rekonštrukcia strechy ST1I.do 10/2017 Bleskozvod strecha ST1I.do 10/2017 Zateplenie stropu suterénuII.do 10/2018 Rekonštrukcia strechy ST2II.do 10/2018 Bleskozvod strecha ST1II.do 10/2018  Jestvujúci objekt je dvojpodlažná, samostatne stojaca budova s celkovým podpivničeným. Pôdorys budovy je v tvarenavzájom prepojených obdĺžnikov s pristavanou kruhovou sálou. Tvar strechy je v kombinácii pultovej a plochej strechy.Hlavné rozmery má 53,875m x 53,285m a najvyššia výška strechy je na kóte +14,250m od podlahy prízemia danoukótou +-0,000. Okolitý terén je pod podlahou prízemia o 1,45m nižšie. Budova sa nachádza v strede riešenéhopozemku. Zastavaná pôdorysná plocha jestvujúceho objektu je 1435,10m2, plocha terasy 30,03m2. Nosné konštrukcie 1/5 objektu sú kombinované, steny sú murované z keramických plných pálených tehál, stropy sú monolitickéželezobetónové. Budova slúži na organizovanie kultúrnych podujatí, našlo sa tu priestor pre mestskú knižnicu aadministratívu. Hlavný vchod do budovy sa nachádza na severovýchodnej fasáde. Cez zádverie sa dostaneme docentrálnej vstupnej haly, ktorá prepája všetky funkčné celky riešeného objektu. V rámci objektu sa nachádza divadelnáčasť s pomocnými miestnosťami, salónik s bufetom, barom a kuchyňou, spoločenská sála v kruhovej miestnosti,administratívna časť a knižnica. Na prízemí v južnej časti budovy sa nachádza javisko a hľadisko patriace k divadelnej časti. Vedľa hľadiska bolinavrhnuté šatne a hygienické zariadia pre vystupujúcich. V juhovýchodnej časti sa nachádzajú hygienické zariadenia predivákov. Salónik tzv. Libresso s bufetom, barom a kuchyňou sa nachádza v západnej časti budovy. K tejto časti patrí ajvonkajšia terasa. V severnej časti budovy sa nachádza kruhová sála tzv. rotunda. Na poschodí sa nachádza balkón nad hľadiskom asvetelná technika nad javiskom. Hygienické zariadenia pre divákov v juhovýchodnej časti. Vedľa hľadiska sa nachádzaadministratíva v podobe kancelárii, archívu a hygienického zariadenia. V západnej časti poschodia sa nachádza knižnica.Suterén slúži ako technické zázemie, kde sa nachádza rad skladových miestnosti a technické miestnosti prevzduchotechniku a výmenník tepla. Zvýšením energetickej účinnosti dôjde po výmene všetkých okenných a dverných výplní na obvodovom plásty objektu,dodatočnom zateplení strechy a stropu nad suterénom. Jestvujúce okná a dvere sú drevené a nespĺňajú dnešnéhygienické a tepelnotechnické požiadavky. Značná časť okenných konštrukcii sú zdegradované a nefunkčné. Zasklenástena a vstupné dvere predného pohľadu z uličnej strany sú oceľové s podobnými nedostatkami ako majú všetkyostatné výplne otvorov. Navrhnutá je nová hliníková stlpikovo-priečniková fasáda s izolačným trojsklom. Ostatné okennéa dverné konštrukcie budú plastové, s 6 komorovým profilom, s oceľovou výstuhou a izolačným trojsklom. Farebnáúprava nových okien ostáva biela ako boli pôvodné okná. Hliníková fasáda bude antracitovej farby. Nové okná budúopatrené vnútornými plastovými parapetnými doskami.
Stavebné práce
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“   
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženejdokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“   
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženejdokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie