Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 389 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Základná škola Leopoldov
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k zatepleniu objektu Základnej školy LeopoldovZateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov SO 102 Novší objekt v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.   
Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané nazníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňovýchkonštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác jeuvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Generálny investor Bratislavy (GIB)
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Stavebné úpravy Popradská Svornosti SO 02 Oprava povrchu vozovky v križovatke Popradská Svornosti SO 03 Cestná dopravná signalizácia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Liptovské Revúce
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liptovské Revúce. Súčasťou stavebných prác sú - búracie práce, - rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy, - zateplenie obvodových stien, - zateplenie stropu nad suterénom, - maľby a nátery, - úpravy povrchov, - klampiarske práce, - výmena výplní otvorov, - elektroinštalácie, - vykurovanie, - ďalšie súvisiace práce v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) a príloh SP
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
MOPED-Slovakia, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnostiMOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukciaosvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popisstavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny TUZVO   
 Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny,Technická univerzita vo Zvolene Dátum vypracovania PD 07/2018.  Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení v Študentskom domove Bariny, Technickej univerzityvo Zvolene. Jedná sa o budovu s 9.NP. Rekonštrukciou budú obnovené WC kúpeľne a vstupné predsiene do buniek.Rekonštrukcia spočíva vo vybúraní starých obkladov, dlažieb, kanalizačných stúpačiek a zariaďovacích predmetov arealizáciou nových obkladov, dlažieb a osadením nových zariaďovacích predmetov.   Predmet zákazky bude zrealizovaný v termíne najneskôr do 100 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvyo dielo.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Stavebné úpravy výrobnej haly   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výrobnej hale č. 4, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickejnáročnosti - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov osvetlenia - výmenavnútorných svietidiel za svietidlá LED. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie